• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onverminderd het recht van de Bisschoppen en van hun Conferenties, behandelt de Congregatie de zaken, die de priesters en diakens van de seculiere Clerus aangaan zowel wat de personen betreft, als het pastorale dienstwerk, als wat de zaken betreft de voor de uitoefening hiervan dienstbaar zijn, en zij verschaft in al deze zaken ook opportune hulp aan de Bisschoppen.

§ 1 Behoudens het recht van de bisschoppen en hun conferenties houdt de Congregatie zich bezig met de aangelegenheden die de priesters en de diakens van de seculiere clerus betreffen zowel inzake hun persoon, als hun pastoraal ambt, alsook hetgeen voor hen noodzakelijk is voor de uitoefening van dat ambt, en biedt in al deze kwesties de gepaste hulp aan de Bisschoppen.

§ 2 De Congregatie brengt de zorg van de Apostolische Stoel voor de vorming van hen die tot de heilige Wijdingen zijn geroepen, tot uitdrukking en effectueert deze.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test