• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Congregatie behandelt de aangelegenheden, zowel wat personen als wat zaken betreft, die de Oosterse Katholieke Kerken regarderen.
§ 1. De Patriarchen en de Hogere Aartsbisschoppen van de Oosterse Kerken en ook de Voorzitter van de Raad ter bevordering van de Christelijke Eenheid zijn hiervan lid.
§ 2. Zij kiest de Consultoren en de Ambtenaren zo uit, dat voor zover mogelijk rekening gehouden wordt met de verscheidenheid van riten.
§ 1. De bevoegdheden van deze Congregatie strekt zich tot alle aangelegenheden uit, die de Oosterse Kerken eigen zijn, en die aan de Apostolische Stoelen moeten worden voorgelegd, zowel wat betreft de structuur en ordening van de Kerken, als wat betreft de uitoefening van de verkondigings-, heiligings- en regeertaak, als wat betreft de personen en hun status, hun rechten en plichten. Ze vervult ook alle zaken wat betreft de vijfjaarlijkse rapportage en wat betreft de "ad limina"-bezoeken overeenkomstig hetgeen de artikelen 31 en 32 bepalen.
§ 2. Behouden blijven echter de eigen en exclusieve bevoegdheden van de Congregaties van de Geloofsleer, en van de Heiligverklaringen, van de Apostolische Penitentiaria, van het Hoogste Gerecht van de Apostolische Signatuur en van de Rechtbank van de Romeinse Rota, en ook van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten wat betreft de dispensatie voor gesloten en niet-voltrokken huwelijken.

In aangelegenheden, die ook de gelovigen van de Latijnse Kerk aangaan, handelt de Congregatie, als de aard van de zaak dat vraagt, in gemeenschappelijk overleg met het Dicasterie dat voor die aangelegenheid voor de gelovigen van de Latijnse Kerk bevoegd is.

De Congregatie richt zich met aandachtige zorgzaamheid op de gemeenschappen van de oosterse Christengelovigen die zich binnen de afgebakende gebieden van de Latijnse Kerk bevinden, en zij draagt met Visitatoren zorg voor hun spirituele behoeften, en zeker ook, waar het aantal gelovigen en de omstandigheden dit met zich meebrengen, voor zover mogelijk, door een eigen Hiƫrarchie, in gemeenschappelijk overleg met de Congregatie die in dat gebied bevoegd voor de oprichting van particuliere Kerken.
De apostolische en missionaire actie in gebieden waar de oosterse ritus van oudsher het overwicht heeft, komt uitsluitend aan deze Congregatie toe, ook al wordt de door missionarissen van de Latijnse Kerk verricht.
De Congregatie werkt in wederzijds overleg met de Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen, wat zaken betreft, die de verhouding met de niet-katholieke Oosters Kerken kunnen aangaan, en ook met de Raad voor Dialoog tussen de Godsdiensten, in zaken die haar omvang raken.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test