• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tot het beschermen van de gehele waarheid van geloof en zeden behoort de zorg, dat noch het geloof noch de zeden door dwalingen op welke wijze dan ook verspreid, schade lijden.

Derhalve:
is het haar taak om ervoor te zorgen, dat door Christengelovigen uitgebrachte boeken en andere geschriften, die het geloof en de zeden aangaan, aan een voorafgaand onderzoek van het bevoegde gezag worden onderworpen;
bant zij geschriften en opvattingen uit, die tegen het rechte geloof en ook verraderlijk blijken, en, wanneer vaststaat dat ze met de leer van de Kerk strijdig zijn, en nadat de auteur de bevoegdheid (gelegenheid) heeft gehad zijn/haar opvatting geheel uiteen te zetten, volgt meteen een verbod, waarvan de Ordinaris die het aangaat, van te voren op de hoogte is gesteld, en wendt zij passende herstelmiddelen aan, als dat opportuun is;
tenslotte zorgt zij met passende weerlegging er voor, dat noch dwalende noch gevaarlijke leeropvattingen zich sterk onder de gelovigen verspreiden.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test