• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het komt de Prefectuur toe de beheer-eenheden te leiden en te besturen, die tot de Heilige Stoel behoren of die zij voorzit; aan ieder daarvan komt de autonomie toe die zij uiteraard bezitten.

Een Kardinaal is de voorzitter ervan, die door een groep Kardinalen wordt bijgestaan, met de hulp van een Prelaat-Secretaris en een Algemene Rentmeester.

§ 1. Zij beoordeelt zowel de verantwoordingen over de staat van het vermogen ook in economisch opzicht, als de verantwoordingen over de inkomsten en de uitgaven zowel van het beheren van de afgelopen als van de komende jaren als bedoeld in art. 176, zij inspecteert, waar dat nodig is, de boeken en de documenten.

§ 2. Zij maakt de algemene berekening (de balans), zowel wat betreft de te voren gemaakte schatting van de uitgaven als wat betreft de verantwoording van de uitgegeven gelden van de Heilige Stoel, en legt deze op het vastgestelde tijdstip ter goedkeuring aan het Hogere Gezag voor.

§ 1. Zij bewaakt de initiatieven van de geldbeheerders; zij brengt haar mening met voorstellen over belangrijkere projecten naar voren.

§ 2. Zij behandelt de schade die hoe dan ook aan het vermogen van de Heilige Stoel is toegebracht, om, als dat nodig is, strafrechtelijke of civiele vorderingen aan de competente rechtbanken voor te leggen.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test