• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Gewone Afdeling

 • beheert de goederen, waarvan de zorg aan haar is toevertrouwd, die, als dat nodig is, ook het advies van deskundigen inroept;
 • en beraadslaagt wat de juridisch-economische staat van de beambten van de Heilige Stoel aangaat;
 • zij waakt over de instituten die onder haar beheersleiding staan;
 • zij zorgt er voor dat alles aanwezig is, wat voor de gewone gang van zaken voor de Dicasterieën nodig is om de eigen doelen na te streven;
 • zij draagt verantwoording voor de financiële boekhouding en
 • voor de uitgaande en de inkomende gelden
 • alsook maakt zij de berekening van het afgelopen jaar
 • als een begroting voor het komende jaar.

Zie ook:

 Aanpassingen ingevolge het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Confermando una tradizione
Overdracht van de Gewone Afdeling van de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel naar het Secretariaat voor de Economische Zaken (8 juli 2014)
van Paus Franciscus van 8 juli 2014.

Alinea's in de marge van alinea 174

§ 1. Onder Dicasteriën worden verstaan: het Staatssecretariaat, de Congregaties, de Rechtbanken, de Raden en de Bureaus, namelijk de Apostolische Kamer, de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel, de Prefectuur van de economische aangelegenheden van de Heilige Stoel.

§ 2. De Dicasteriën zijn rechtens onderling gelijk.

§ 3. Tot de Instituten van de Romeinse Curie behoren echter eveneens de Prefectuur van het Pauselijk Huis en het Bureau van de Liturgische Vieringen van de Paus.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test