• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DEI VERBUM
Over de Goddelijke openbaring
HOOFDSTUK 4  -  Het Oude Testament
ARTIKEL 1  -  De heilsgeschiedenis in de boeken van het Oude Testament

ARTIKEL 1 - De heilsgeschiedenis in de boeken van het Oude Testament

In zijn zorg voor het heil van de gehele mensheid, dat Hij op het oog had en wilde voorbereiden, heeft de liefdevolle God door een bijzondere schikking zich een volk uitgekozen om daaraan zijn belofte toe te vertrouwen. Want na een Verbond te hebben gesloten met Abraham Vgl. Gen. 15, 18 , en door middel van Mozes met het volk Israël Vgl. Ex. 24, 8 , heeft God zich aan het volk, dat Hij zich had verworven, door woorden en daden geopenbaard als de enige ware en levende God; aldus ondervond Israël wat Gods plannen waren met de mensen, en leerde het deze plannen door het woord van God, die door de mond van de profeten sprak, steeds dieper en duidelijker begrijpen en kon het deze steeds breder onder de volken bekend maken Vgl. Ps. 22, 28-29 Vgl. Ps. 96, 1-3 Vgl. Jes. 2, 1-4 Vgl. Jer. 3, 17 . Het heilsbestel, door de gewijde schrijvers aangekondigd, verhaald en verklaard, is als het waarachtig woord van God aanwezig in de boeken van het Oude Testament; daarom behouden deze door God geïnspireerde boeken een duurzame waarde. "Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting, die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven" (Rom. 15, 4).

Document

Naam: DEI VERBUM
Over de Goddelijke openbaring
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0727, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 19 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test