• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De christenen die een actieve rol spelen bij de tegenwoordige sociaaleconomische vooruitgang en opkomen voor rechtvaardigheid en naastenliefde, moeten er van overtuigd zijn, dat zij een machtige bijdrage kunnen leveren tot de voorspoed van de mensheid en tot de vrede in de wereld. In deze activiteiten moeten zij een lichtend voorbeeld zijn, zowel individueel als collectief. Zij moeten zich de zo noodzakelijke bekwaamheid en ervaring eigen maken en altijd bij hun aardse werkzaamheden de juiste hiërarchie van waarden in acht nemen, in getrouwheid aan Christus en aan zijn Evangelie, zodat hun gehele leven, zowel hun particulier als sociaal leven, gedragen wordt door de geest van de Zaligsprekingen, vooral door de geest van armoede.

Iedereen, die in gehoorzaamheid aan Christus, eerste het Rijk Gods zoekt, zal daarin een sterkere en zuiverder liefde ontvangen om al zijn broeders te helpen en om het werk der rechtvaardigheid, geïnspireerd op de liefde, volbrengen. Vgl. Lc. 3, 11. Voor het juiste gebruik van de goederen overeenkomstig de leer van het Nieuwe Testament Vgl. Lc. 10, 30 vv... Voor het juiste gebruik van de goederen overeenkomstig de leer van het Nieuwe Testament Vgl. Lc. 11, 41. Voor het juiste gebruik van de goederen overeenkomstig de leer van het Nieuwe Testament Vgl. 1 Pt. 5, 3. Voor het juiste gebruik van de goederen overeenkomstig de leer van het Nieuwe Testament Vgl. Mc. 8, 36. Voor het juiste gebruik van de goederen overeenkomstig de leer van het Nieuwe Testament Vgl. Mc. 12, 29-31. Voor het juiste gebruik van de goederen overeenkomstig de leer van het Nieuwe Testament Vgl. Jak. 5, 1-6. Voor het juiste gebruik van de goederen overeenkomstig de leer van het Nieuwe Testament Vgl. 1 Tim. 6, 8. Voor het juiste gebruik van de goederen overeenkomstig de leer van het Nieuwe Testament Vgl. Ef. 4, 28. Voor het juiste gebruik van de goederen overeenkomstig de leer van het Nieuwe Testament Vgl. 2 Kor. 8, 13 vv.. Voor het juiste gebruik van de goederen overeenkomstig de leer van het Nieuwe Testament Vgl. 1 Joh. 3, 17 vv.. Voor het juiste gebruik van de goederen overeenkomstig de leer van het Nieuwe Testament

Document

Naam: GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0724, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test