• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Krachtens deze instructie bezitten alle diocesane bisschoppen, 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 21. Onder diocesane bisschoppen worden niet alleen de residentiële bisschoppen begrepen, maar ook anderen, die rechtens met hen gelijk zijn gesteld H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Episcopalis Potestatis (2 mei 1967). n. II; A.A.S. 59 (1967), 387 (Kath. Arch. 22 ( 1967), 843) ieder voor hun eigen rechtsgebied, de algemene faculteit om een proces over een niet-voltooid huwelijk te instrueren vanaf de dag dat deze instructie van kracht gaat worden tot aan de promulgatie van de herziene codex, zodat zij deze faculteit niet meer bij de Apostolische Stoel hoeven aan te vragen. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1963. § 1 Paus Pius XI, Motu Proprio, De iudiciis pro Ecclesia Orientali, Sollicitudinem Nostram (6 jan 1950), 471. § 1 Congregatie voor de Sacramenten, Regulae Servandae (7 mei 1923), 2 Congregatie voor de Oosterse Kerken, Quo facilius (10 juni 1925), 4 Bij het gebruik maken van deze faculteit moeten de bisschoppen, daarbij de Congregatie voor de Sacramenten
Regulae Servandae (7 mei 1923)
voor ogen houdend, de volgende voorschriften nauwkeurig in acht nemen:

Document

Naam: DISPENSATIONIS MATRIMONII
Instructie over enkele verbeteringen in de normen die bij een proces over een niet-voltooid huwelijk in acht genomen moeten worden
Soort: Congregatie voor de Sacramenten
Auteur: A. Kard. Samoré
Datum: 7 maart 1972
Copyrights: © 1972, Archief van de Kerken jrg 27 n 32 p 714-722
Alineaverdeling en -nummering: redactie
notenapparaat wordt aangevuld
Bewerkt: 6 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test