• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
  1. Alle procesakten, namelijk zowel de akten die de zaak zelf betreffen alsook de akten die op de procesvorm betrekking hebben, Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1642 Paus Pius XI, Motu Proprio, De iudiciis pro Ecclesia Orientali, Sollicitudinem Nostram (6 jan 1950), 157 en andere documenten kunnen, behalve in het Latijn, ook in de wijd en zijd bekende talen worden opgesteld. De verklaring van de procesakten en documenten die in een minder bekende taal zijn opgesteld in voornoemde talen is toegestaan.

Deze procesakten en documenten moeten in drievoud, ook in fotokopie, en gewaarmerkt worden opgestuurd naar de congregatie Congregatie voor de Sacramenten, Regulae Servandae (7 mei 1923), 101. § 1 Congregatie voor de Oosterse Kerken, Quo facilius (10 juni 1925), 28 de geschreven tekst (die namelijk algemeen 'manuscript' wordt genoemd) moet in het archief van de curie of van de rechtbank worden bewaard, en, onder de nodige voorzorgen, alléén dan worden opgestuurd, als dit uitdrukkelijk door de congregatie is gevraagd." Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over seculiere instituten, Provida Mater Ecclesia (2 feb 1947), 105. § 3

Omdat dit van zeer veel waarde is voor een zorgvuldigere en snellere beslissing van de zaak, is het te wensen, dat de exemplaren van alle procesakten en documenten worden getypt en de afzonderlijke pagina's, genummerd en tot fascikels samengevoegd, worden voorzien van het getuigenis van de secretaris of griffier, dat ze getrouw en volledig zijn overgeschreven en authentiek zijn. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1643. § 1 Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1644. § 1 Congregatie voor de Sacramenten, Regulae Servandae (7 mei 1923), 30 Paus Pius XI, Motu Proprio, De iudiciis pro Ecclesia Orientali, Sollicitudinem Nostram (6 jan 1950), 158. § 1 Paus Pius XI, Motu Proprio, De iudiciis pro Ecclesia Orientali, Sollicitudinem Nostram (6 jan 1950), 159. § 1 Congregatie voor de Oosterse Kerken, Quo facilius (10 juni 1925), 23

Document

Naam: DISPENSATIONIS MATRIMONII
Instructie over enkele verbeteringen in de normen die bij een proces over een niet-voltooid huwelijk in acht genomen moeten worden
Soort: Congregatie voor de Sacramenten
Auteur: A. Kard. Samoré
Datum: 7 maart 1972
Copyrights: © 1972, Archief van de Kerken jrg 27 n 32 p 714-722
Alineaverdeling en -nummering: redactie
notenapparaat wordt aangevuld
Bewerkt: 6 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test