• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
  1. Anders dan in zaken van nietigheid van een huwelijk, kan in processen 'super rato' vanwege hun speciale karakter niet de hulp van advocaten en procureurs worden gevorderd. Maar om aan de wensen en verlangens van sommige bisschoppen tegemoet te komen, wordt bepaald, dat er niets op tegen is, dat de partijen - hetzij zij dit zelf vragen hetzij de bisschop dit ex officio bepaalt - ook in deze zaken de hulp inroepen van adviseurs of deskundigen, vooral kerkelijke, ofwel voor het opstellen van de verzoeken om de gunst van de dispensatie ofwel bij de instructie van het proces ofwel bij het completeren van de proces-akten, teneinde het welzijn van de gelovigen des te zekerder te behartigen, mits de waarheid van de inconsummatie van het huwelijk is gewaarborgd. Paus Pius XII, Toespraak, Tot de prelaten, auditoren en overige ambtenaren en bedienden, alsook advocaten en procureurs van het tribunaal van de H. Romeinsche Rota, Morele zekerheid staat graadverschillen toe (1 okt 1942) De aanwijzing van adviseurs en deskundigen, hetzij deze ex officio dan wel op verzoek van de partij worden gekozen, komt toe aan de bisschop, nadat de verdediger van de huwelijksband is gehoord en nadat de adviseurs of deskundigen - door een speciaal decreet - vooraf vermaand zijn over het onderhouden van het beëdigd geheim, Congregatie voor de Sacramenten, Regulae Servandae (7 mei 1923), 1623. § 3| Congregatie voor de Sacramenten, Regulae Servandae (7 mei 1923), 46.93 Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over seculiere instituten, Provida Mater Ecclesia (2 feb 1947), 130 Paus Pius XI, Motu Proprio, De iudiciis pro Ecclesia Orientali, Sollicitudinem Nostram (6 jan 1950), 138. § 3 Congregatie voor de Oosterse Kerken, Quo facilius (10 juni 1925), 28 opdat de gegevens van de proces-akten niet aan buitenstaanders ter ore komen.

Document

Naam: DISPENSATIONIS MATRIMONII
Instructie over enkele verbeteringen in de normen die bij een proces over een niet-voltooid huwelijk in acht genomen moeten worden
Soort: Congregatie voor de Sacramenten
Auteur: A. Kard. Samoré
Datum: 7 maart 1972
Copyrights: © 1972, Archief van de Kerken jrg 27 n 32 p 714-722
Alineaverdeling en -nummering: redactie
notenapparaat wordt aangevuld
Bewerkt: 6 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test