• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
  1. Het lichamelijk onderzoek van de echtgenoten moet worden toegepast, als dit noodzakelijk is voor het verkrijgen van het juridische bewijs van het feit der inconsummatie. Maar als er overeenkomstig het Heilig Officie
    Qua singulari cura
    Decreet over huwelijksprocessen (12 juni 1942)
    van de Congregatie van het Heilig Officie van 12 juni 1942 - gelet op de morele integriteit van partijen en getuigen en serieus in aanmerking genomen hun geestesgesteldheid alsook andere hulpmiddelen en argumenten - naar het oordeel van de bisschop een volledig bewijs van de beweerde inconsummatie van het huwelijk aanwezig is, Heilig Officie, Decreet over huwelijksprocessen, Qua singulari cura (12 juni 1942). A.A.S. 34 (1942), p. 200 dan kan het onderzoek achterwege worden gelaten. Maar alles moet zorgvuldig worden overwogen alvorens dit onderzoek nutteloos wordt verklaard. Congregatie voor de Sacramenten, Regulae Servandae (7 mei 1923), 85-86 Congregatie voor de Oosterse Kerken, Quo facilius (10 juni 1925), 16 Als de vrouw het lichamelijk onderzoek echter weigert, dan moet volgens de door genoemd decreet opgestelde regel 'worden afgezien van het urgeren van dit onderzoek'. Overigens bezitten met betrekking tot dit onderzoek de patriarchale synoden en bisschoppenconferenties de bevoegdheid ruimere uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig de plaatselijke en feitelijke omstandigheden.

Document

Naam: DISPENSATIONIS MATRIMONII
Instructie over enkele verbeteringen in de normen die bij een proces over een niet-voltooid huwelijk in acht genomen moeten worden
Soort: Congregatie voor de Sacramenten
Auteur: A. Kard. Samoré
Datum: 7 maart 1972
Copyrights: © 1972, Archief van de Kerken jrg 27 n 32 p 714-722
Alineaverdeling en -nummering: redactie
notenapparaat wordt aangevuld
Bewerkt: 6 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test