• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
  1. De bisschop moet er nauwlettend op toezien, dat de partijen in het proces of de getuigen of de deskundigen het niet wagen om hoe dan ook een vals getuigenis af te leggen of de waarheid te verzwijgen. Hij weet immers, en via hem moeten allen die er belang bij hebben, weten, dat de gunst van een dispensatie niet kan worden verleend tenzij twee dingen vaststaan: dat het huwelijk werkelijk niet voltooid is en dat er een rechtmatige en naar verhouding ernstige reden aanwezig is; waar het ene of het andere ontbreekt, daar kan het dispensatie-rescript de aanvrager geenszins een dienst bewijzen, aangezien het lijdt aan het euvel van onjuist opgegeven feiten. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 40 Congregatie voor de Riten, Decreet ter uitvaardiging van Regulae Servandae, Catholica doctrina (7 mei 1923) Het is duidelijk, dat een pauselijke dispensatie nooit overgaat in kracht van gewijsde en een nieuw huwelijk, dat wellicht na de dispensatie is aangegaan, altijd nietig verklaard kan worden, als later bekend is geworden, dat het eerste een echt voltooid huwelijk is geweest.

Document

Naam: DISPENSATIONIS MATRIMONII
Instructie over enkele verbeteringen in de normen die bij een proces over een niet-voltooid huwelijk in acht genomen moeten worden
Soort: Congregatie voor de Sacramenten
Auteur: A. Kard. Samoré
Datum: 7 maart 1972
Copyrights: © 1972, Archief van de Kerken jrg 27 n 32 p 714-722
Alineaverdeling en -nummering: redactie
notenapparaat wordt aangevuld
Bewerkt: 6 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test