• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI - OPRICHTING VAN EEN RAAD VAN KARDINALEN BINNEN DE CONGREGATIE VAN DE GELOOFSLEER VOOR DE BEHANDELING VAN DE 'DELICTA GRAVIORA'

De Motu Proprio H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela
Afkondiging van de normen betreffende de meest ernstige delicten, voorbehouden aan de Congregatie voor de Geloofsleer
(30 april 2001)
(SST) van 30 april 2001, gewijzigd op 21 mei 2010, beschrijft nauwkeurig welke misdaden zijn voorbehouden aan de bevoegdheid van de Congregatie voor de Geloofsleer (Congregatie voor de Geloofsleer
Ad exsequendam - De delictis gravioribus
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk en andere Ordinarii en Verantwoordelijken die het aanbelangt over de meest zware delicten voorbehouden aan dezelfde Congregatie voor de Geloofsleer
(18 mei 2001)
), in overeenstemming met H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
van de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
.

Bij het beoordelen van genoemde misdaden doorloopt de Congregatie voor de Geloofsleer het strafrechtelijk, gerechtelijk of administratief proces (Congregatie voor de Geloofsleer
Agendi ratione in doctrinarum examine
Decreet over doctrinaire onderzoeken (29 juni 1997)
, H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela
Afkondiging van de normen betreffende de meest ernstige delicten, voorbehouden aan de Congregatie voor de Geloofsleer
(30 april 2001)
), behoudens de mogelijkheid van rechtstreekse voorlegging aan de beslissing van de Paus in de ernstigste gevallen (Congregatie voor de Geloofsleer
Agendi ratione in doctrinarum examine
Decreet over doctrinaire onderzoeken (29 juni 1997)
, H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela
Afkondiging van de normen betreffende de meest ernstige delicten, voorbehouden aan de Congregatie voor de Geloofsleer
(30 april 2001)
). met dien verstande dat met betrekking tot misdaden tegen het geloof, de jurisdictie in eerste instantie behoort tot de Ordinarius of Hierarch (H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela
Afkondiging van de normen betreffende de meest ernstige delicten, voorbehouden aan de Congregatie voor de Geloofsleer
(30 april 2001)
).

Gezien het aantal beroepen en de noodzaak sneller onderzoek hiervan te waarborgen, heeft, na diepe reflectie, in de Audiëntie die op 3 november 2014 werd toegestaan aan de ondergetekende Kardinaal Staatssecretaris,

Paus Franciscus

het volgende beslist:

Art. 1
Binnen de Congregatie voor de Geloofsleer zal een speciale Raad worden opgericht, bestaande uit zeven Kardinalen of Bisschoppen, die ofwel lid kunnen zijn van de Dicasterie, ofwel externen zijn;
Art. 2
De Voorzitter en leden van genoemde Raad zullen worden benoemd door de Paus;
Art. 3

De Raad zal een instantie zijn waarvan de Gewone Zitting (Feria IV) van de Congregatie zich zal bedienen om grotere efficiëntie in het onderzoek van beroepen onder Congregatie voor de Geloofsleer
Agendi ratione in doctrinarum examine
Decreet over doctrinaire onderzoeken (29 juni 1997)
 te waarborgen, zonder haar competentie op dit terrein te verzwakken, zoals vastgesteld in hetzelfde Congregatie voor de Geloofsleer
Agendi ratione in doctrinarum examine
Decreet over doctrinaire onderzoeken (29 juni 1997)
;

Art. 4

Als de overtreder iemand is die bekleed is met de waardigheid van Bisschop, dan zal zijn beroep worden onderzocht door de Gewone Zitting, die ook kan besluiten in gevallen die specifiek zijn voorbehouden aan het oordeel van de Paus. Voorts kan de Gewone Zitting besluiten in andere zaken die door de Raad zijn opgeschort;

Art. 5
Het wordt aan de Raad overgelaten om de Gewone Zitting periodiek op de hoogte te stellen van haar uitspraken;
Art. 6
De interne werkprocedures van de Raad zullen door een speciale Regeling worden bepaald.

De Heilige Vader heeft beschikt dat de voorliggende Algemene Maatregel van Bestuur zal worden afgekondigd door publicatie in L’Osservatore Romano, in werking tredend op 11 november 2014, en vervolgens in het officiële register Acta Apostolicae Sedis.

 

Vanuit het Vaticaan, 3 november 2014

 

Pietro Kardinaal Parolin

Staatssecretaris

Document

Naam: RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI - OPRICHTING VAN EEN RAAD VAN KARDINALEN BINNEN DE CONGREGATIE VAN DE GELOOFSLEER VOOR DE BEHANDELING VAN DE 'DELICTA GRAVIORA'
Soort: Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Auteur: Pietro Kard. Parolin
Datum: 3 november 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2019, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test