• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waar bij de viering van de heilige liturgie een misbruik wordt gepleegd, wordt dit gezien als een werkelijke vervalsing van de katholieke liturgie. De heilige Thomas heeft dan ook geschreven "dat hij die namens de Kerk God eer bewijst tegen de wijze in die door de Kerk op goddelijk gezag is bepaald en die in de Kerk gebruikelijk is, de ondeugd van de vervalsing begaat".
Om een middel tegen dergelijke misbruiken te geven is "de bijbelse en liturgische vorming van het volk van God, van de herders en van de gelovigen het meest dringend noodzakelijk", zodat het geloof van de Kerk en de discipline met betrekking tot de heilige liturgie op de juiste wijze worden gepresenteerd en begrepen. Waar misbruiken toch blijven bestaan, dient men over te gaan tot de bescherming van het geestelijk erfgoed en van de rechten van de Kerk overeenkomstig de norm van het recht met gebruikmaking van alle wettelijke middelen.
Onder verschillende misbruiken bestaan er die objectief zwaardere misdrijven of ernstige aangelegenheden zijn, alsook andere die niet minder zorgvuldig dienen te worden vermeden en gecorrigeerd. Met dit alles voor ogen, dat vooral in hoofdstuk I van deze instructie wordt behandeld, dient er nog op het volgende te worden gelet.

Document

Naam: REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 24 februari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test