• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar juist omdat Wij verheven zijn tot de hoogste top van de hiërarchische ladder, tot de hoogste macht die uitgeoefend wordt in de strijdende Kerk, voelen Wij Ons tegelijkertijd gesteld in het nederigste ambt van dienaar der dienaren Gods. Gezag en verantwoordelijkheid zijn aldus op wonderbaarlijke wijze tezamen gebracht, waardigheid met nederigheid, recht met plicht, macht met liefde. Wij zullen de vermaning van Christus, Wiens Plaatsbekleder Wij zijn, niet vergeten: 'Hij die de eerste onder u is moet zijn als de minste en wie aan het hoofd staat als een die dient' (Lc. 22, 26). Daarom zijn Wij er Ons van bewust op dit ogenblik een heilige, plechtige en zware plicht te aanvaarden, n.l. de taak om de zending van Christus voort te zetten in de tijd en te verbreiden over de gehele aarde.

Document

Naam: EA QUAE
Tijdens de H. Mis, waaronder de plechtige rite van de kroning van Paus Paulus VI - Sint Pietersplein
Soort: H. Paus Paulus VI - Homilie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 30 juni 1963
Copyrights: © 1963, Katholiek Archief, 18e jrg nrs. 27-28, p. 682-689
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test