• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“In de loop van de eeuwen heeft de Kerk het niet laten ontbreken aan haar voortdurend onderricht aangaande huwelijk en gezin. Een van de meest verheven uitdrukkingen van dit leergezag wordt gegeven door het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie in de pastorale Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
, die een heel hoofdstuk wijdt aan de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 47-52 Het heeft het huwelijk gedefinieerd als een gemeenschap van leven en liefde Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48, waarbij het de liefde in het middelpunt van het gezin heeft geplaatst en tegelijkertijd de waarheid van deze liefde heeft laten zien tegenover de verschillende vormen van reductionisme die aanwezig zijn in de hedendaagse cultuur. De “ware liefde tussen man en vrouw” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 49 impliceert de wederzijdse zelfgave, sluit de seksuele dimensie en de affectiviteit in en integreert deze, en beantwoordt daarmee aan het goddelijk plan. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48-49 Bovendien onderstreept 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
het geworteld zijn in Christus van de echtgenoten: Christus de Heer “ontmoet in het Sacrament van het huwelijk de echtgenoten” en blijft bij hen. In de menswording neemt Hij de menselijke liefde aan, zuivert haar en brengt haar tot volheid; met zijn Geest schenkt Hij de echtgenoten het vermogen haar te beleven, door hun hele leven te doortrekken met geloof, hoop en liefde. Op deze wijze zijn de echtgenoten als het ware gewijd en bouwen door een eigen genade het Lichaam van Christus op en vormen zij een huiskerk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11, zodat de Kerk om haar mysterie ten volle te begrijpen naar het christelijk gezin kijkt, dat het op een authentieke manier laat zien”. Bisschoppensynodes, De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie, Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode (24 juni 2014), 4

183 Synodevaders aanwezig: placet - 174; non placet - 6 -> aangenomen.

"In het spoor van het Tweede Vaticaans Concilie heeft het pauselijk leergezag de leer over huwelijk en gezin verdiept. In het bijzonder heeft Paulus VI met de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
de innige band belicht tussen de huwelijksliefde en de voortplanting van het leven. De heilige Johannes Paulus II heeft in het bijzonder aandacht geschonken aan het gezin door middel van zijn catecheses over de menselijke liefde de Brief aan de gezinnen (H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
) en vooral met de apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
. In deze documenten heeft de paus het gezin gedefinieerd als “weg van de Kerk”; hij heeft een algeheel overzicht gegeven van de roeping van man en vrouw tot de liefde; hij heeft de fundamentele lijnen aangegeven voor een gezinspastoraal en de aanwezigheid van het gezin in de maatschappij. Bij de behandeling van de huwelijksliefde Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 13 heeft hij in het bijzonder de wijze beschreven waarop de echtgenoten in hun wederzijdse liefde de gave van de Geest van Christus ontvangen en hun roeping tot heiligheid beleven." Bisschoppensynodes, De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie, Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode (24 juni 2014), 5

183 Synodevaders aanwezig: placet - 175; non placet - 5 -> aangenomen.

“Benedictus XVI heeft in de Encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Deus Caritas Est
God is Liefde
(25 december 2005)
het thema weer opgepakt van de waarheid van de liefde tussen man en vrouw, die alleen ten volle wordt verlicht in het licht van de liefde van de gekruisigde Christus. Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 2 Hij herhaalt hoe “het huwelijk dat op een exclusieve en definitieve liefde berust, tot beeld wordt van de verhouding van God tot zijn volk en omgekeerd: de wijze waarop God liefheeft, tot maatstaf wordt van de menselijke liefde”. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 11 Bovendien brengt hij in de encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
het belang van de liefde naar voren als levensprincipe in de maatschappij Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 44, de plaats waar men de ervaring van het gemeenschappelijk welzijn leert”. Bisschoppensynodes, De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie, Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode (24 juni 2014), 6

183 Synodevaders aanwezig: placet - 176; non placet - 5 -> aangenomen.

"Paus Franciscus schrijft, wanneer hij in de Encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
de band tussen gezin en geloof behandelt: “De ontmoeting met Christus, het zich laten grijpen en leiden door zijn liefde verbreedt de horizon van het bestaan, geeft het een vaste hoop, die niet teleurstelt. Het geloof is geen toevluchtsoord voor mensen zonder moed, maar de verbreding van het leven. Het doet een grootse roeping ontdekken, de roeping tot de liefde, en garandeert dat deze liefde betrouwbaar is, dat het de moeite waard is zich hieraan over te geven, omdat het fundament ervan gelegen is in de trouw van God, die sterker is dan iedere broosheid van ons”. Paus Franciscus, Encycliek, Licht van het geloof, Lumen Fidei (29 juni 2013), 53”. Bisschoppensynodes, De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie, Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode (24 juni 2014), 7

183 Synodevaders aanwezig: placet - 178; non placet - 3 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO SYNODI - FAMILIESYNODE 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 18 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 15 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test