• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als schoot van vreugde en beproeving, van diepe gevoelens en soms gewonde relaties is het gezin waarlijk een “school voor menselijkheid” Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 52, waaraan sterk behoefte wordt gevoeld. Ondanks de zeer veel signalen die wijzen op een crisis van de instelling van het gezin in de verschillende contexten van het “dorp dat de wereld is”, blijft het verlangen naar een gezin levendig, vooral onder jongeren, en motiveert het de Kerk, ervaren in menselijkheid en trouw aan haar zending, onophoudelijk en met diepe overtuiging het “evangelie van het gezin” te verkondigen, dat haar is toevertrouwd met de openbaring van de liefde van God in Jezus Christus en dat ononderbroken door de vaders, door de leraren van de spiritualiteit en door het leergezag van de Kerk wordt onderricht. Het gezin krijgt voor de Kerk een heel bijzonder belang en op het ogenblik dat alle gelovigen worden uitgenodigd buiten zichzelf te treden, is het noodzakelijk dat het gezin zichzelf opnieuw ontdekt als onmisbaar subject voor de evangelisatie. De gedachten gaan uit naar het missionaire getuigenis van zoveel gezinnen.

183 vaders aanwezig: placet - 179; non placet - 0 -> aangenomen

Document

Naam: RELATIO SYNODI - FAMILIESYNODE 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 18 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 15 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test