• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op deze dag waarop Paus Paulus VI zalig verklaard wordt, komen mij opnieuw de woorden voor de geest waarmee hij de Bisschoppensynode heeft ingesteld: “met aandacht kijkend naar de tekenen van de tijd, proberen wij oriënteringen en methodes aan te passen … aan de toenemende noden van onze tijd en aan de evolutie van de samenleving.” H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Oprichting van de Synode van Bisschoppen voor de universele Kerk, Apostolica Sollicitudo (15 sept 1965) Tot deze grote Paus, deze moedige Christen, deze onvermoeibare apostel, kunnen wij vandaag ten overstaan van God niet anders dan een even simpel als oprecht en belangrijk woord zeggen: dank u! dank u! Dank aan onze dierbare en veelgeliefde Paus Paulus VI! Dank voor uw nederig en profetisch liefdesgetuigenis voor Christus en Zijn Kerk! In zijn persoonlijk dagboek noteerde deze grote stuurman van het concilie, daags na de sluiting van de conciliaire zittingen: ‘Misschien is het niet zozeer omwille van één of andere bekwaamheid of opdat ik de Kerk zou besturen en uit haar actuele moeilijkheden zou redden, dat de Heer mij geroepen heeft en dat Hij mij in deze dienst bewaart, maar opdat ik voor de Kerk zou lijden en dat het duidelijk is dat Hij degene is, en geen ander, die haar leidt en redt’. P. Macchi, Paul VI à travers son enseignement, de Guibert 2005, p. 105 In deze nederigheid schittert de grootsheid van de zalige Paulus VI die, toen zich een geseculariseerde en vijandige samenleving profileerde, met scherpzinnige wijsheid, en soms in eenzaamheid, het bestuur van de boot van Petrus heeft weten te leiden, zonder ooit de vreugde noch het vertrouwen in de Heer te verliezen. Paulus VI wist werkelijk aan God te geven wat God toekomt door heel zijn leven te wijden aan “het sacrale, plechtige en zeer ernstige engagement: de zending van Christus in de tijd verder te zetten en op aarde uit te breiden”, H. Paus Paulus VI, Homilie, Tijdens de H. Mis, waaronder de plechtige rite van de kroning van Paus Paulus VI - Sint Pietersplein, Ea Quae (30 juni 1963), 12 en de Kerk lief te hebben door haar te leiden opdat zij “tegelijk een liefhebbende moeder van alle mensen zou zijn en uitdeelster van heil.” H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de Kerk, Ecclesiam Suam (6 aug 1964), 1

Document

Naam: OPDAT HET DUIDELIJK IS DAT CHRISTUS EN NIEMAND ANDERS DE KERK LEIDT EN REDT
Homilie bij de zaligverklaring van Paus Paulus VI en afsluiting van de Synode
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans: maranatha-gemeenschap
Bewerkt: 6 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test