• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sinds oude tijden markeert de zegening en oplegging van de as op Aswoensdag het begin van de veertigdaagse boetetijd als voorbereiding op de verzoening van de zondaars voorafgaand aan het Paastriduum, en als onderdeel van deze boete-procedure Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 6.14-15.21 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Directorium over volksvroomheid en liturgie. Principes en richtlijnen (9 apr 2002), 124-125: "Met dit zelfde teken begint de weg van bekering, die zijn eindpunt vindt in de viering van het boetesacrament op de dagen voorafgaand aan Pasen" Caeremoniale episcoporum, 2008, nr. 253. Om die reden is de zegening en oplegging van de as van oudsher voorbehouden aan de bedienaren van het boetesacrament: de bisschop Caeremoniale episcoporum, 2008,  254 en de priester Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Missale Romanum, 2008, Feria quarta cinerum, p. 197-200.

Document

Naam: NORMEN VOOR EEN INDULT INZAKE DE ASOPLEGGING OP ASWOENSDAG IN ANTWOORD OP EEN VRAAG VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPENCONFERENTIE
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 13 januari 2014
Copyrights: © 2014, Nationale Raad voor Liturgie - Liturgische Documentatie nr. 11 p. 86-88
Vert.: NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test