• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op deze manier is de Kerk zich bewust vrede te stichten. Trouw blijven aan de zaak van de vrede is een eerste plicht van de Kerk die zich voorbereidt opnieuw te luisteren naar en altijd trouw zal bewaren de eerste boodschap van vrede die in Betlehem heeft weerklonken over de kribbe van de geboren Zoon van God. Dit legt een voortdurende waakzaamheid op, welke nooit eens wordt bevredigd door vererende resultaten, omdat zich steeds nieuwe problemen voordoen om op te lossen; dit legt een onvermoeibare waakzaamheid op om de symptomen van onrust voor te zijn naarmate ze ontstaan, en met duidelijkheid en volharding de wegen aan te geven van de vrede welke altijd opnieuw moet worden gesticht, zoals dat overigens het geval is voor alle meest kostbare goederen welke aan de mens zijn toevertrouwd en die een blijvende inspanning vereisen van herovering en verbetering.

In dit licht moet behalve de volbrachte reizen en de ontmoetingen met de staatshoofden, heel het dichte net van contacten op verschillende kerkelijke, burgerlijke en diplomatieke niveaus worden geplaatst, dat de Heilige Stoel onderhoudt door veelvuldige en verschillende initiatieven. Het is me een genoegen hier te herinneren aan het aanzienlijk aantal ambassadeurs - onder wie voor het eerst in de geschiedenis die van de volksrepubliek Kongo, van Griekenland en van Mali - die ik ook dit jaar het genoegen heb gehad te ontvangen voor de aanbieding van de geloofsbrieven: 'Welbeschouwd doet de samenstelling van het corps diplomatique op juiste wijze beter het belangrijke probleem van de tegenwoordigheid van de Kerk in de hedendaagse wereld inzien', heb ik in het begin van het jaar tot deze doorluchtige vertegenwoordigers van de internationale samenleving gezegd Insegnamenti, III, 1, blz. 136 - Archief van de Kerken 35 (1980), 618); maar stelt ook in staat eensgezind samen te werken aan de grote zaak van de vrede in de wereld, in respect voor de verschillende 'politieke systemen en tijdelijke verantwoordelijkheden' Insegnamenti, III, 1, blz. 136 - Archief van de Kerken 35 (1980), kol. 619.

De vredesdag 1981 staat voor de deur, welke zoals u weet tot motto heeft: 'H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Respecteer de vrijheid om de vrede te dienen
Internationale Dag voor de Vrede 1 januari 1981 (8 december 1980)
'. Het profetisch gebaar van Paulus VI om deze viering aan het begin van het nieuwe jaar in te stellen is van een unieke doeltreffendheid gebleken om de wereld aan te moedigen en te stimuleren tot gedachten en werken van vrede. Mijn boodschap is reeds in uw handen. Maar gedurende heel de duur van het jaar zijn de documenten, audiënties en particuliere contacten ontelbaar, die op het bewaren van het goed van de vrede zijn gericht. De Heilige Stoel laat geen gelegenheid voorbij gaan om het kostbare goed van de vrede te benadrukken waarnaar de diepste menselijke verlangens uitgaan: ik herinner aan de twee ontmoetingen van februari en november met het organisme van de curie dat op ideale wijze de actie van de Kerk ten gunste van de vrede voedt, dat wil zeggen de Pauselijke Raad 'Justitia et Pax'; de Joannes XXIII-prijs voor de vrede op 9 juni verleend aan Afrikaanse catechisten in Kumasi vgl. Archief van de Kerken 35 (1980), 909; de boodschap aan de elfde algemene zitting van de Verenigde Naties in augustus Archief van de Kerken 35 (1980), 1201-1206 en die ter voorbereiding op de bijeenkomst van Madrid over de veiligheid en samenwerking in Europa in november Archief van de Kerken 36 (1981), 375-381; de wens tot een toenemende vrede onder de volkeren uitgesproken in München in Beieren op het punt van vertrek uit Duitsland. Zo ook de ontmoetingen op pastoraal niveau met de pelgrims van verschillende landen van de wereld, zelfs van hele continenten, zoals die van de Afrikanen in Rome in februari Archief van de Kerken 35 (1980), 770- 774; de brieven in verschillende omstandigheden gezonden aan de bisschoppen van Nicaragua (26 juni), van El Salvador (20 oktober) en van Guatemala (1 november), voor de bijzondere omstandigheden van deze landen in moeilijkheden; die gezonden zijn aan de gelovigen van Mexico (28 januari  vgl. Archief van de Kerken 35 (1980), 783, van Brazilië (21 februari), van Hongarije (6 april), van de Verenigde Staten (2 juni); de audiënties verleend aan de Braziliaanse afgevaardigden (20 februari), de politieke persoonlijkheden van Nicaragua (3 maart), aan de ontmoeting voor de samenwerking tussen Europa en Latijns Amerika (20 juni), aan de burgemeesters van de volkrijkste steden van de wereld (4 september Archief van de Kerken 35 (1980), 1207- 1210)), aan de doorluchtige Zweedse bezoekers (30 oktober), en in de afgelopen weken aan de delegaties van Argentinië en Chili voor de gelukkig begonnen bemiddeling over de zuidelijke zone. En het gaat me zeer ter harte aan de oproep te herinneren welke ik heb gericht aan de wetenschapsmensen die ik heb ontmoet bij de zetel van de UNESCO en door hen tot die 'van alle landen en alle continenten', opdat iedere poging wordt aangewend 'om het menselijk gezin voor het afschuwelijke perspectief van een kernoorlog te bewaren! ... Ja! - heb ik eraan toegevoegd - de vrede van de wereld hangt af van de voorrang van de geest! Ja! de vreedzame toekomst van de mensheid hangt af van de liefde!'. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' (UNESCO), Parijs, De algehele menselijkheid van de mens komt tot uitdrukking in de cultuur (2 juni 1980), 23. Insegnamenti, III, !, blz. 1654 v. (Archief van de Kerken 35 ( 1980), 1056)

Alle stappen die ik heb aangehaald, zijn op de weg van de vrede ondernomen samen met de mensen van goede wil om de versterking ervan te ondersteunen, haar waarde steeds meer te waarderen, en om er de vruchten van te bereiken ten bate van heel de wereld. 

Document

Naam: TOT DE KARDINALEN BIJ GELEGENHEID VAN HET UITWISSELEN VAN KERSTWENSEN
Zaal van het Consistorie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 december 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken p. 411-428
Indeling en tussentitels: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test