• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GOEDKEURING EN AFKONDIGING VAN HET COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

MOTU PROPRIO

ter goedkeuring en afkondiging
van het Compendium van de
Catechismus van de Katholieke Kerk

Aan de eerbiedwaardige broeders Kardinalen, Patriarchen, Aartsbisschoppen, Bisschoppen, Priesters, Diakens en aan alle leden van het Volk van God.

Twintig jaar geleden begon het werk aan de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, waarom gevraagd was door de Buitengewone Vergadering van de Bisschoppensynode, die gehouden werd naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie.

Ik ben God de Heer oneindig dankbaar dat Hij de Kerk deze Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
geschonken heeft, die in 1992 door mijn vereerde en geliefde voorganger, Paus Johannes Paulus II, werd afgekondigd.

Het grote nut en de kostbare waarde van dit geschenk wordt voor alles bevestigd door de brede positieve ontvangst van de zijde van de bisschoppen, voor wie hij in eerste instantie bedoeld was als een zekere en authentieke referentietekst bij het onderricht in de Katholieke leer, en in het bijzonder voor het uitwerken van plaatselijke catechismussen. Het werd ook bevestigd door de gunstige en opmerkelijke ontvangst die de catechismus ten deel viel bij alle delen van het Volk van God, die hem hebben leren kennen en waarderen in de meer dan vijftig talen, waarin hij tot nu toe werd vertaald.

Met grote vreugde verleen ik nu mijn goedkeuring aan het Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
, en kondig ik het af.

Met aandrang was erom gevraagd door de deelnemers aan het Internationale Catechetisch Congres van oktober 2002, die zich daarmee tot tolk maakten van een kerkbreed gevoelde behoefte. Mijn betreurde voorganger is op dit verlangen ingegaan en besloot in februari 2003 tot de voorbereiding van dit Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, De Paus geeft opdracht aan Kardinaal Ratzinger om een compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK) te maken, Compendium zal de basis elementen van het Katholieke geloof moeten bevatten (2 feb 2003) Hij vertrouwde de redactie ervan toe aan een kleine commissie van Kardinalen, die door mij werd voorgezeten, en die bijgestaan werd door enkele deskundige medewerkers. Tijdens de werkzaamheden is een ontwerp van het Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
ter beoordeling voorgelegd aan alle Kardinalen en aan de voorzitters van Bisschoppenconferenties, die deze in overgrote meerderheid positief ontvangen en gewaardeerd hebben.

Het Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
, dat ik nu aan heel de Kerk voorleg, is een getrouwe en veilige samenvatting van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
. Het bevat in een bondige vorm alle wezenlijke en fundamentele elementen van het geloof van de Kerk zodat het, zoals mijn voorganger dat wenste, een soort vademecum vormt dat de mensen, of ze nu gelovig zijn of niet, in staat stelt in één blik heel het panorama te overzien van het katholieke geloof.

In zijn structuur, zijn inhoud en zijn taal weerspiegelt het getrouw de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
en wil als samenvatting daarvan een hulp en aansporing zijn om die Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
nog meer te leren kennen en zich er in te verdiepen.

Ik vertrouw dit Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
daarom met een gerust hart toe, allereerst aan heel de Kerk en aan iedere christen in het bijzonder, opdat daardoor in dit derde millennium ieder zich met nieuw elan en hernieuwde inspanning zal inzetten voor de evangelisatie en de geloofsopvoeding, wat kenmerkend moet zijn voor iedere kerkelijke gemeenschap en voor allen die in Christus geloven, van welke leeftijd of nationaliteit zij ook zijn.

Maar dit Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
richt zich door zijn bondigheid, zijn helderheid en zijn volledigheid tot ieder die, levend in een verstrooiende wereld met een veelheid aan boodschappen, verlangt de Weg van het Leven te leren kennen, de Waarheid, die door God werd toevertrouwd aan de Kerk van Zijn Zoon.

Moge ieder, met name dankzij de bijzondere voorspraak van de allerheiligste maagd Maria, Moeder van Christus en van de Kerk, bij het lezen van dit Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
, dat een gezaghebbend instrument is, steeds meer de onuitputtelijke schoonheid, het unieke en de actualiteit kunnen erkennen en aanvaarden van de gave bij uitstek die God de mensheid heeft geschonken: zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, die "de Weg, de Waarheid en het Leven" is (Joh. 14, 6).

Gegeven te Rome, 28 juni 2005, vigilie van het Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, in het eerste jaar van mijn Pontificaat Paus Benedictus XVI

Document

Naam: GOEDKEURING EN AFKONDIGING VAN HET COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
werkvertaling in statu ascendi (in afwachting van de officiële vertaling)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test