• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

IN JUNE
Declaratie aangaande de toelating van voormalige of huidige leden van de clerus en leken van de episcopale (anglicaanse) kerk tot de volle gemeenschap met de Katholieke Kerk

In juni 1980 heeft de Heilige Stoel door bemiddeling van de Congregatie voor de Geloofsleer uitdrukkelijk gunstig beschikt op het verzoek dat door de bisschoppen van de Verenigde Staten was voorgelegd met betrekking tot de toelating tot de volledige gemeenschap met de katholieke Kerk van enige geestelijken en leken die tot de episcopaalse kerk (anglicaans) behoren. Het antwoord van de Heilige Stoel op dit initiatief van de episcopaalsen sluit de mogelijkheid van een 'pastorale maatregel' in, waardoor het aan hen die het wensen, een gemeenschappelijke eigenheid wordt toegestaan door enkele elementen van hun erfgoed te behouden.

De toetreding van deze personen tot de katholieke kerk moet verstaan worden als de 'verzoening van individuele personen die de volle katholieke gemeenschap wensen' overeenkomstig wat is voorzien door het decreet over het oecumenisme 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 4 van het Tweede Vaticaans Concilie.

Bij het opnemen van genoemde gehuwde episcopaalse geestelijken onder de katholieke geestelijken heeft de Heilige Stoel nauwkeurig aangegeven, dat de uitzondering op de regel van het celibaat is toegestaan ten gunste van afzonderlijke personen en dat deze niet mag worden verstaan alsof zij een verandering van de gedachte van de kerk insluit betreffende het priesterlijk celibaat, hetgeen ook de regel blijft voor de toekomstige priesterkandidaten van deze groep.

In overleg met de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten heeft de Congregatie voor de Geloofsleer mgr Bernard F. Law, bisschop van Springfield-Cape Girardeau, benoemd als kerkelijk afgevaardigde voor deze kwestie. Het zal zijn taak zijn voorstellen uit te werken die de nuttige elementen bevatten voor bovengenoemde 'pastorale maatregel' die onderworpen moeten worden aan de goedkeuring van de Heilige Stoel, te zorgen voor het nakomen ervan en met de Congregatie voor de Geloofsleer de kwesties te onderzoeken betreffende de toelating van de episcopaalse ex-geestelijken tot het katholieke priesterschap.

Document

Naam: IN JUNE
Declaratie aangaande de toelating van voormalige of huidige leden van de clerus en leken van de episcopale (anglicaanse) kerk tot de volle gemeenschap met de Katholieke Kerk
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Datum: 31 maart 1981
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken 36e jrg. p. 747
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test