• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEEN ALTERNATIEVEN MOGELIJK VOOR HUWELIJK EN GEZIN
Aan de deelnemers van de 5e Wereldontmoeting van Gezinnen in Valencia (2006)

Aan Alfonso López Trujillo
Prefect van de Pauselijke Raad voor het gezin
De vereerde Heilige Vader Johannes Paulus II heeft op 22 februari van dit jaar de 5e Wereldontmoeting van de Gezinnen in Valencia in Spanje bijeengeroepen waarvoor hij het thema "Het doorgeven van het geloof in de gezinnen uitkoos en bepaalde dat deze ontmoeting in de eerste week van juli 2006 zal plaatsvinden.

Met vreugde bevestig ik de vaststelling van deze belangrijke Wereldontmoeting van de gezinnen. In verband daarmee wil ik, net zoals Johannes Paulus II "deze heerlijke nieuwheid" H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 51 het "Evangelie van het Gezin" bevorderen, dat voor de Kerk en voor de maatschappij van centraal belang is.

Ik zelf had de gelegenheid om relator van Bijzondere Bisschoppensynode over het gezin in 1980 in Rome te zijn. Vrucht van deze bijeenkomst was de Apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
, dat een onderzoeking is van het gezin dat met de identiteit en de zending als "Huiskerk" en als "heiligdom van het leven" gedefinieert wordt.

Om de maatschappij een werkelijk menselijk gezicht te geven mogen de volkeren het waardevolle goed van het huwelijk niet buiten beschouwing laten. "Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen, die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen, is door Christus de Heer tussen gedoopten verheven tot de waardigheid van sacrament." Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1055. 1: dit is het fundament van de familie, erfenis en gemeenschappelijk goed van de mensheid.

Daarom moet de Kerk onvermoeibaar blijven verkondigen dat, volgens de plannen van God Vgl. Mt. 19, 3-9 het huwelijk en het gezin onvervangbaar zijn en geen alternatieven toestaan.

Meer dan ooit heeft het Christelijke gezin tegenwoordig een edele en noodzakelijke opgave, namelijk het doorgeven van het geloof, dat een overgave aan Jezus Christus, die gestorven en verrezen is, en een opgaan in de kerkelijke gemeenschap betekent.

De ouders zijn de eerste evangelisten voor de kinderen, de voortreffelijkste gave van de Schepper 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 50 , te beginnen bij de eerste gebeden, die ze de kinderen leren. Zo ontstaat als vanzelf een, aan de wil van God gevormde, moraal spectrum, waarin de kinderen met die menselijke en christelijke waarden opgroeid, die het leven zijn volle zingeving geeft.

Gaarne zend ik bij de gelegenheid mijn hartelijke groet aan de Aartsbisschop van Valencia, Augustín García-Gasco Vicente, de herder van de lokale kerk, die deze kerkelijke ontmoeting voorbereid en die gezinnen uit de rest van Spanje als ook uit andere landen zal ontvangen.

Nu reeds zegen en vertrouw ik de gezinnen aan de Heer toe, die deel zullen nemen aan deze bijeenkomst of zich in geestelijke zin zullen aansluiten. De Maagd Maria, onze Moeder, die Haar Zoon naar de bruiloft van Kana begeleid heeft, moge zich inzetten voor alle families in de wereld!

Vanuit het Vaticaan, 17 mei 2005

Paus Benedictus XVI

Document

Naam: GEEN ALTERNATIEVEN MOGELIJK VOOR HUWELIJK EN GEZIN
Aan de deelnemers van de 5e Wereldontmoeting van Gezinnen in Valencia (2006)
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 mei 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test