• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TWAALF ARTIKELEN VAN HET GELOOF
Geloofsbelijdenis volgens de Romeinse doopritus

Geloofsbelijdenis van de apostelen

Credo van Nicea - Constantinopel

Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof in één God
de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.

die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

Hij heeft het vlees aangenomen
door de Heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,

Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven.

die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden

Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.

die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,

Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de Heilige Geest;

Ik geloof in de Heilige Geest
die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

de heilige katholieke Kerk, Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk.
de gemeenschap van de heiligen;  
de vergeving van de zonden; Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
de verrijzenis van het lichaam; Ik verwacht de opstanding van de doden
en het eeuwig leven. en het leven van het komend rijk.

Amen.

Amen.

Document

Naam: TWAALF ARTIKELEN VAN HET GELOOF
Geloofsbelijdenis volgens de Romeinse doopritus
Soort: Geloofsbelijdenis
Datum: 31 juli 381
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test