• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BEGELEIDEND SCHRIJVEN BIJ DE RONDZENDBRIEF OVER HET VREDESGEBAAR IN DE MIS
Aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties

Prot. n. 414/14

Vaticaanstad, 12 juli 2014

Eminentie/Excellentie, Hoogeerwaarde heer,

Gedurende de besprekingen tijdens de Bisschoppensynode over de Eucharistie (2005, Bisschoppensynodes
Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie
Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de Eucharistie
(22 oktober 2005)
) deed zich de kwestie voor van de 'vredeswens' met de vraag of het passend was deze te behouden in haar huidige vorm en op de plaats die zij in het Ordinarium van de Mis heeft. In zijn Postsynodale Apostolische Exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Sacramentum Caritatis
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
(22 februari 2007)
Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Sacramentum Caritatis
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
(22 februari 2007)
), nodigde de Heilige Vader Benedictus XVI de betreffende Congregaties uit de vraag te bestuderen.

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten is meteen met de bestudering van de kwestie begonnen door de bisschoppenconferenties wereldwijd naar hun standpunt te vragen. Een grote meerderheid van hen heeft zich uitgesproken ten gunste van het behoud van de vredes-"ritus" en -"wens" in de huidige vorm ervan en op de plaats, welke ze op dit ogenblik in het Ordinarium van de Mis bekleedt, aangezien zij deze beschouwen als karakteristiek voor de Romeinse ritus en zij het om die reden voor de gelovigen niet wenselijk achten op dit moment structurele veranderingen in de eucharistieviering door te voeren.

Bijgaande Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Pacem relinquo vobis
Rondzendbrief over de rituele uitdrukking van de vredesgave in de H. Mis
(8 juni 2014)
vormt het resultaat van dit werk tijdens verschillende gewone bijeenkomsten ('ordinaria') van ons Dicasterie en in consultaties met zowel paus Benedictus XVI als met paus Franciscus. Wij hopen dat het een gelegenheid mag bieden voor een nieuwe en meer intense eucharistische catechese tussen priesters en gemeenschappen om Gods volk te helpen groeien in een dieper begrip van dit belangrijk moment in de viering, een moment dat er duidelijk op gericht is de gezindheid en houding mee te delen van Christus, de Vredevorst en Verrezene die vrede schenkt aan de Kerk en de wereld, een moment ook dat ons, door de sacramentele gemeenschap met zijn Lichaam en Bloed, één doet worden met Hem en in Hem.

Daarom stellen wij voor dat alle bisschoppenconferenties deze gelegenheid aangrijpen om over deze kwestie na te denken en de aangereikte aanpassingen van de "vredeswens" voor te stellen en te bestuderen met het oog op de verschillende culturen en wijzen van aanvoelen onder de verschillende volken wereldwijd. Tevens stelt deze Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Pacem relinquo vobis
Rondzendbrief over de rituele uitdrukking van de vredesgave in de H. Mis
(8 juni 2014)
voor om de verschillende misbruiken die om correctie vragen, bij te sturen tot heil van de gelovigen en uit liefde voor Jezus in het Heilig Sacrament.

Om deze belangrijke catechese te vergemakkelijken, doen we een bijlage toekomen met didactische instructies als hulp bij een beter begrip van de ritus voor de "vredeswens".

Wij zijn verheugd de inzet en het harde werk van eenieder in zijn eigen land te mogen zien, die bijdragen tot het begrip en de bewustwording dat de liturgie, en in het bijzonder de Eucharistie, het centrum en het hart vormt van het leven van de gelovigen. Wij wensen u eraan te herinneren dat deze Congregatie, in overeenstemming met haar eigen bevoegdheden, zich ten dienste stelt van en verlangt mee te werken aan de bevordering van alle initiatieven in de locale Kerken.

U alle goeds toewensend en met vriendelijke groet in Christus, verblijf ik,

Antonius kard. Cafiizares Llovera,
prefect

+ Arturus Roche, aartsbisschop
secretaris

Document

Naam: BEGELEIDEND SCHRIJVEN BIJ DE RONDZENDBRIEF OVER HET VREDESGEBAAR IN DE MIS
Aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonio Kard. CaƱizares Llovera
Datum: 12 juli 2014
Copyrights: © 2014, Nationale Raad voor Liturgie - Liturgische Documentatie nr. 11 / Vert.: NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test