• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

5° De Kerk bevestigt opnieuw haar moederlijke zorg voor de gelovigen die zich bevinden in deze situatie of in andere gelijkaardige situaties die verhinderen te worden toegelaten tot de eucharistische tafel. Wat werd uitgelegd in deze verklaring is niet in contradictie met het grote verlangen de deelname van deze kinderen aan het kerkelijk leven te begunstigen, deelname die reeds kan worden uitgedrukt in vele vormen die compatibel zijn met hun situatie; integendeel, de plicht deze onmogelijkheid van toe te laten tot de eucharistie opnieuw te bevestigen, is een conditie van echte pastoraal, van echt bezig zijn met het goed van deze gelovigen en van de hele Kerk, want zij duidt de noodzakelijke voorwaarden aan voor de volheid van deze bekering, waartoe allen zijn uitgenodigd door de Heer en op een bijzondere wijze in de loop van dit heilig jubileumjaar.

Ten Vaticane, bij het Feest van de geboorte van Sint-Jan de Doper.

Julian Herranz, titulair aartsbisschop van Vertara, president van de Pauselijke Raad.

Bruno Bertagna, titulair aartsbisschop van Drivasto, secretaris van de Pauselijke Raad. 

Document

Naam: BETREFFENDE HET TOELATEN TOT DE COMMUNIE VAN GELOVIGEN DIE GESCHEIDEN ZIJN EN HERTROUWD
Soort: Pauselijke Raad voor Wetsteksten
Auteur: Msgr. Iulianus Herranz
Datum: 24 juni 2000
Copyrights: © 2002, Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen nr. 321, p. 128-131
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test