• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De gevallen van uitsluiting onderscheiden

2° Elke interpretatie van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
die zich opstelt tegen zijn substantiële inhoud, verklaard zonder onderbreking door het magisterium en door de discipline van de Kerk in de loop der eeuwen, is duidelijk afwijkend. Men mag niet het respect voor de woorden van de wet Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 17 verwarren met het oneigenlijk gebruik van dezelfde woorden als instrumenten om de voorschriften te relativeren of te ontdoen van hun substantie.

De formule "en zij die halsstarrig volharden in een zware zonde die bekend is" is klaar en moet worden begrepen op een wijze die de zin ervan niet vervormt door de norm niet toepasbaar te verklaren. De drie volgende voorwaarden zijn vereist:

  1. de zware zonde, objectief begrepen, omdat over de subjectieve toerekenbaarheid de bedienaar van de communie niet kan oordelen;
  2. het halsstarrig volharden, wat betekent dat er een objectieve situatie van zonde bestaat die voortduurt in de tijd en aan dewelke de wil van de gelovigen geen einde maakt, terwijl de andere voorwaarden niet zijn vereist (houding van uitdagen, voorafgaande vermaning enz.) opdat de situatie fundamenteel zwaar zou zijn vanuit kerkelijk oogpunt;
  3. het bekend zijn van de situatie van gewone zware zonde.

Daarentegen zijn niet in een situatie van gewone zware zonde de gescheiden en hertrouwde gelovigen, die om ernstige redenen, zoals bijvoorbeeld de opvoeding van de kinderen, niet kunnen "voldoen aan de verplichting van te scheiden en die zich engageren om te leven in volle onthouding, d.w.z. om zich te onthouden van de eigen handelingen van de gehuwden" H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 84 en die op basis van zulk een beslissing het sacrament van de boete hebben ontvangen. Omdat het feit dat deze gelovigen niet leven op de wijze van gehuwden in zich verborgen is, terwijl hun conditie van gescheiden hertrouwden openbaar bekend is, zouden dezen niet te communie mogen gaan alleen omwille van het vermijden van ergernis.

Document

Naam: BETREFFENDE HET TOELATEN TOT DE COMMUNIE VAN GELOVIGEN DIE GESCHEIDEN ZIJN EN HERTROUWD
Soort: Pauselijke Raad voor Wetsteksten
Auteur: Msgr. Iulianus Herranz
Datum: 24 juni 2000
Copyrights: © 2002, Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen nr. 321, p. 128-131
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test