• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET JUK VAN CHRISTUS OP JE NEMEN
14e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein

Geliefde broeders en zusters, goede dag!

In het Evangelie van deze zondag vinden we een uitnodiging van Jezus. Hij zegt: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Mt. 11, 28). Wanneer Jezus dit zegt, heeft Hij mensen voor ogen die Hij dagelijks langs de straten van Galilea ontmoet: veel eenvoudige mensen, armen, zieken, zondaars, uitgestotenen… Dit volk is Hem altijd achterna gegaan om naar zijn woord te luisteren - een woord dat hoop gaf! De woorden van Jezus geven altijd hoop! Zelfs om alleen maar de zoom van zijn gewaad aan te raken. Jezus zelf ging op zoek naar die vermoeide en uitgeputte massa’s, als schapen zonder herder. Vgl. Mt. 9, 35-36 Hij zocht hen om hen het Rijk van God aan te kondigen en velen, naar lichaam en naar geest, te genezen. Hier roept Hij allen bij zich: ”Komt tot Mij” en Hij belooft hen rust en verlichting.

Deze uitnodiging van Jezus strekt zich uit tot op onze dagen om de vele broers en zussen te bereiken die gebukt gaan onder onzekere levensomstandigheden, onder moeilijke bestaanssituaties en die soms verstoken zijn van deugdelijke oriëntatiepunten. In de arme landen, maar ook in de periferieën van de rijkere landen leven zovele vermoeide en uitgeputte mensen onder de ondraaglijke last van verwaarlozing en onverschilligheid. Onverschilligheid: hoeveel kwaad richt menselijke onverschilligheid niet aan bij noodlijdenden! Het ergst is de onverschilligheid van de Christenen! Aan de rand van de samenleving leven vele mannen en vrouwen beproefd door armoede maar ook door de onvoldaanheid over het leven en door teleurstelling. Velen zijn verplicht uit hun land te emigreren en hun eigen leven in gevaar te brengen. Veel groter is het getal van hen die elke dag de last dragen van een economisch systeem dat de mens uitbuit, hem een ondraaglijke juk oplegt dat alleen enkele bevoorrechten niet moeten dragen. Tot al deze kinderen van de Vader die in de hemelen is, herhaalt Jezus: “Komt tot Mij, gij allen”. Maar Hij zegt dat ook aan hen die alles hebben, maar wier hart leeg is en zonder God. Ook tot hen richt Jezus deze uitnodiging: “Komt tot mij”. De uitnodiging van Jezus is er voor allen. Maar op bijzondere wijze voor hen die het meest lijden.
Jezus belooft rust en verlichting aan allen, maar heeft voor ons ook een uitnodiging die bijna een gebod is: “Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Mt. 11, 29). Het “juk” van de Heer bestaat er in met broederlijke liefde de last van de anderen te dragen. Nadat we van Jezus verlichting en troost hebben ontvangen, zijn we geroepen op onze beurt, op zachtmoedige en nederige wijze naar het voorbeeld van de Meester, voor de broeders verlichting en troost te worden. Zachtmoedigheid en nederigheid van hart maken ons niet alleen bekwaam de last van anderen te dragen, maar ook om niet op hen te wegen door onze persoonlijke visies, onze beoordelingen, onze kritieken en onze onverschilligheid.
We roepen de Allerheiligste Maria aan, die onder haar mantel alle mensen verzamelt die moe en uitgeput zijn, zodat we met een verlicht geloof, waarvan met het leven getuigd wordt, tot verlichting mogen zijn van hen die nood hebben aan hulp, aan tederheid, aan hoop.

Document

Naam: HET JUK VAN CHRISTUS OP JE NEMEN
14e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 juli 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test