• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omdat de sensus fidelium niet zomaar samenvalt met een tijdgebonden meerderheidsopvatting van de gedoopten, moet de theologie beginselen en criteria vaststellen waarmee met name het leergezag de sensus fidelium kan onderscheiden. Zie hieronder Hoofdstuk 4 Met hun kritische reflectie helpen theologen de inhoud van de sensus fidelium aan het licht te brengen en te verhelderen; ‘zij erkennen en tonen aan dat kwesties die met de geloofswaarheid van doen hebben complex kunnen zijn, en dat het onderzoek ernaar nauwgezet moet gebeuren’. Internationale Theologische Commissie, Theologie vandaag: perspectieven, principes en criteria (29 nov 2011), 35. in Collationes 42 (2012), pp. 195-196 Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Instructie over de Kerkelijke Roeping van de Theoloog, Donum Veritatis (24 mei 1990), 2-5.6-7 Om die reden moeten theologen ook met een kritisch oog kijken naar uitingen van volksgeloof, nieuwe denkstromingen en ook nieuwe kerkelijke bewegingen, met het oog op trouw aan de apostolische Traditie. Vgl. Internationale Theologische Commissie, Theologie vandaag: perspectieven, principes en criteria (29 nov 2011), 35. in Collationes 42 (2012), pp. 195-196 Door dat te doen helpen theologen onderscheiden waar de Kerk in voorkomende gevallen mee te maken heeft: met een afwijking veroorzaakt door een crisis of verkeerd begrijpen van het geloof, met een mening die thuishoort in de veelvormigheid van de christelijke gemeenschap zonder noodzakelijkerwijs gevolgen te hebben voor anderen, of met iets dat zozeer overeenstemt met het geloof dat het als een inspiratie of opwekking door de Geest moet worden gezien.

Theologie bewijst ook nog op een andere manier dienst aan de sensus fidelium. Ze helpt de gelovigen aan helderder en preciezer inzicht in de authentieke  betekenis van de Schrift, in de ware strekking van concilie-uitspraken, in de juiste inhoud van de Traditie, en ook in wat aan vragen open blijft - bijvoorbeeld omdat bepaalde uitspraken dubbelzinnig zijn, of omdat culturele factoren hun stempel gedrukt hebben op wat overgeleverd is - en waar eerder ingenomen stellingen herziening behoeven. De sensus fidelium berust op een sterk en betrouwbaar inzicht in het geloof, iets wat theologie probeert te bevorderen.

Document

Naam: "SENSUS FIDEI" IN HET LEVEN VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 10 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Engelse origineel Maria ter Steeg, onder supervisie van Adelbert Denaux
Bewerkt: 6 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test