• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk als geheel, leken en hiërarchie tezamen, is verantwoordelijk voor de openbaring zoals die vervat ligt in de heilige Schriften en in de levende apostolische Traditie en voor haar historische bemiddeling. Het Tweede Vaticaans Concilie stelde dat deze samen ‘één heilig pand van het Woord Gods’ vormen dat ‘aan de Kerk toevertrouwd’ is, dat wil zeggen aan ‘het gehele heilige volk, één met zijn herders’. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10. (bijgewerkte vertaling) Het concilie leerde duidelijk dat de gelovigen niet louter passieve ontvangers zijn van wat de hiërarchie leert en theologen uitleggen; eerder zijn zij levende en actieve subjecten binnen de Kerk. In dit verband onderstreepte het concilie de vitale rol die alle gelovigen spelen in de articulatie en ontwikkeling van het geloof: ‘Deze van de Apostelen stammende Overlevering vordert onder bijstand van de Heilige Geest in de Kerk’. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 8 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12.37 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 2.3 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 43

Document

Naam: "SENSUS FIDEI" IN HET LEVEN VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 10 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Engelse origineel Maria ter Steeg, onder supervisie van Adelbert Denaux
Bewerkt: 6 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test