• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een liefdevolle houding laat in gelovigen de gaven van de Heilige Geest tot ontplooiing komen, die hen ‘in alle wijsheid en geestelijk inzicht’ (Kol. 1, 9) naar diepere geloofskennis leidt. Vgl. Internationale Theologische Commissie, Theologie vandaag: perspectieven, principes en criteria (29 nov 2011), 91-92 Dat wil zeggen, dat de theologale deugden hun volle omvang in het leven van de gelovige alleen bereiken als de gelovige toelaat dat de Heilige Geest hem of haar leidt. Vgl. Rom. 8, 14 De gaven van de Geest zijn precies die genadevolle en ingestorte innerlijke geesteshoudingen die dienen als basis voor de werkzaamheid van de Geest in het leven van de gelovige. Door deze Geestesgaven, met name de gave van kennis en inzicht, kunnen gelovigen van binnen uit ‘de geestelijke dingen die zij ervaren’ 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 88. In de theologie van de Geestesgaven die Sint-Thomas ontwikkelde, is het met name de gave van de kennis aanwezig, die de sensus fidei fidelis vervolmaakt tot een vermogen dat kan onderscheiden wat geloofd moet worden. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. IIa-IIae, q.9, a.1 co. et ad 2. leren verstaan, en interpretaties die strijdig zijn met het geloof afwijzen.

Document

Naam: "SENSUS FIDEI" IN HET LEVEN VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 10 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Engelse origineel Maria ter Steeg, onder supervisie van Adelbert Denaux
Bewerkt: 6 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test