• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De weg naar vrede gaan

Een andere doelstelling van deze pelgrimstocht bestond in het aanmoedigen van de weg naar vrede – tegelijk gave van God en inzet van mensen - in die regio. Ik heb dit gedaan in Jordanië, in Palestina, in Israël. Ik heb het altijd gedaan als pelgrim, in naam van God en van de mens, met een groot medelijden in het hart voor de kinderen van dat Land die al te lang reeds samenwonen met de oorlog terwijl ze het recht hebben eindelijk dagen van vrede te kennen!

Om die reden heb ik de Christengelovigen aangespoord zich, met open hart en gehoorzaam aan de Heilige Geest, te laten “zalven” om steeds meer in staat te zijn tot daden van nederigheid, broederlijkheid en verzoening. De Geest maakt het mogelijk die houdingen in het dagelijks leven te beleven met mensen van verschillende culturen en religies en zo “ambachtslieden” van de vrede te worden. Vrede maakt men op ambachtelijke wijze! Er bestaan geen fabrieken van de vrede. Men maakt ze elke dag, ambachtelijk en met open hart voor de gave van God. Om die reden heb ik de Christengelovigen aangespoord zich te laten “zalven”.

In Jordanië heb ik de Gezagsdragers en het volk bedankt voor hun inzet bij de opvang van de vele vluchtelingen uit de oorlogszones, een humanitaire inzet die waardering en ondersteuning van de internationale Gemeenschap verdient. Ik werd diep getroffen door de edelmoedigheid van het Jordaanse volk bij de opvang van de vele vluchtelingen die in deze zone op de vlucht zijn voor de oorlog. Dat de Heer dit gastvrije volk zegent, overvloedig zegent. Wij moeten de Heer bidden dat Hij deze opvang zegent en alle internationale instanties vragen dit volk te helpen dat het werk van de opvang verricht. Ook op andere plaatsen heb ik tijdens de pelgrimstocht de betrokken Gezagsdragers aangemoedigd de inspanningen verder te zetten om de spanningen in het Midden- Oosten af te bouwen, vooral in het gefolterde Syrië en evenzeer te blijven zoeken naar een billijke oplossing voor het Israëlisch – Palestijnse conflict. Daarom heb ik de President van Israël en de President van Palestina, beide mannen van vrede en bewerkers van vrede, Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Na de viering van de H. Mis
Mangers Square van Bethelehem gedurende de reis door het H. Land 2014
(25 mei 2014)
te komen om samen met mij te bidden voor de vrede. En ik vraag jullie, alsjeblief, laat ons niet alleen: bidt, bidt veel, dat de Heer ons vrede geeft, dat Hij ons vrede schenkt in dat gezegende Land! Ik reken op jullie gebed. Bidt onophoudelijk, in deze tijd, dat de vrede mag komen.

Document

Naam: TERUGBLIK OP DE PELGRIMSTOCHT DOOR HET HEILIG LAND
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 28 mei 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test