• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Historische ontmoeting van Paus Paulus VI met Patriarch Athenagoras

Het voornaamste doel van deze pelgrimstocht was de herdenking van de 50ste verjaardag van de historische ontmoeting van Paus Paulus VI met Patriarch Athenagoras. Dat was de eerste keer dat een opvolger van Petrus het Heilig Land bezocht: Paulus VI begon dus, tijdens het Tweede Vaticaans Concilie het hedendaagse tijdperk van reizen van de Paus naar buiten Italië. Dat profetische gebaar van de Bisschop van Rome en van de Patriarch van Constantinopel was een mijlpaal op de moeilijke maar beloftevolle weg van de eenheid van alle Christenen, die sindsdien belangwekkende stappen heeft gekend. Daarom was mijn ontmoeting met Zijne Heiligheid Bartolomeus, beminde broeder in Christus, het hoogtepunt van het bezoek. Samen hebben we bij het graf van Jezus gebeden en met ons waren er de Grieks-Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem Theophilos III en de Armeens Apostolische Patriarch Nourhan samen met Aartsbisschoppen en Bisschoppen van verschillende Kerken en Gemeenschappen, burgerlijke Gezagsdragers en veel gelovigen. Op die plaats, waar de aankondiging van de Verrijzenis heeft geklonken, hebben we de bitterheid en de pijn gevoeld om de verdeeldheid die nog altijd onder de leerlingen van Christus bestaat; het is echt pijnlijk, het doet pijn aan het hart. We zijn nog altijd verdeeld; we zijn verdeeld precies op die plaats waar de boodschap van de Verrijzenis heeft geklonken, waar Jezus ons het leven geeft. Maar bovenal hebben we in die viering vol wederzijdse broederlijkheid, waardering en liefde heel sterk de stem gehoord van de Verrezen Goede Herder die van al zijn schapen één kudde wil maken; we hebben het verlangen gevoeld om de nog open wonden te verzorgen en vastberaden de weg te vervolgen naar de volle eenheid. Nog eens, zoals voorgaande Pausen deden, vraag ik vergiffenis voor wat wij gedaan hebben om deze verdeeldheid te doen toenemen, en ik vraag de Heilige Geest dat Hij ons helpt de wonden te genezen die wij andere broeders hebben toegebracht. Allen zijn we broeders in Christus en met Patriarch Bartolomeus zijn we vrienden, broeders en we hebben de wil gedeeld om samen de weg te gaan, vandaag al het mogelijke te doen: samen bidden; samenwerken voor de kudde van God, de vrede nastreven, de schepping behoeden, zoveel zaken hebben we gemeenschappelijk. En als broeders moeten we vooruitgaan.

Document

Naam: TERUGBLIK OP DE PELGRIMSTOCHT DOOR HET HEILIG LAND
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 28 mei 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test