• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TIJDENS HET BELEEFDHEIDSBEZOEK AAN DE GROOTMUFTI
Zetel van de Grote Raad op de Esplenada van Moskeeën, Jeruzalem - tijdens de reis door het H. Land 2014

Excellentie
Dierbare moslimgelovigen
Dierbare vrienden

{...}

{...}

Op dit ogenblik gaat mijn gedachte naar de figuur van Abraham, die als pelgrim op deze grond leefde. Moslims, Christenen en Joden erkennen in Abraham, weliswaar op verschillende manier, een vader in het geloof en een groot voorbeeld tot navolging. Hij werd pelgrim, liet zijn volk en zijn huis achter, om dit spiritueel avontuur te ondernemen waartoe God hem geroepen had.

Een pelgrim is iemand die zich arm maakt, die op weg gaat, naar een groots doel waar hij naar uitkijkt, iemand die leeft van hoop op de ontvangen belofte. Vgl. Heb. 11, 8-19 Zo was Abraham, zo zou ook onze spirituele ingesteldheid moeten zijn. Wij kunnen ons nooit zelfgenoegzaam achten, meester van ons leven; wij kunnen ons er niet toe beperken opgesloten te blijven, zeker van onze overtuiging. Ten overstaan van Gods mysterie zijn wij allemaal arm, wij voelen dat wij bereid moeten zijn uit onszelf te treden, volgzaam aan de oproep die God tot ons richt, open voor de toekomst die Hij voor ons wil bouwen.

Op onze aardse pelgrimstocht zijn wij niet alleen: wij kruisen de weg van andere broeders, soms gaan wij een stuk weg met hen, soms beleven wij samen een etappe die ons bemoedigt. Zoals de ontmoeting van vandaag.

{...}

Wij mogen niet vergeten dat de pelgrimstocht van Abraham ook een oproep tot gerechtigheid was: God wou dat Hij een getuige is van Zijn werkzaamheid en een volgeling. Ook wij zouden getuigen willen zijn van Gods werkzaamheid in de wereld en daarom horen wij - juist door onze ontmoeting - ten diepste de roep weerklinken om bewerkers van vrede en gerechtigheid te zijn, om deze gaven in gebed te vragen en om barmhartigheid, zielenadel en medelijden te leren van Hierboven.

Dierbare vrienden, van op deze heilige plaats richt ik een dringende oproep tot alle personen en gemeenschappen die zich in Abraham erkennen:

Laten wij elkaar als broeders en zusters respecteren en liefhebben!

Leren wij het leed van de andere begrijpen!

Dat niemand Gods Naam door geweld zou misbruiken!

Laten wij samenwerken voor gerechtigheid en vrede!

Salam!

Document

Naam: TIJDENS HET BELEEFDHEIDSBEZOEK AAN DE GROOTMUFTI
Zetel van de Grote Raad op de Esplenada van Moskeeën, Jeruzalem - tijdens de reis door het H. Land 2014
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 26 mei 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans: Maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test