• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEBEDSDIENST MET VERTEGENWOORDIGERS VAN ANDERE KERKEN IN DE PIETERSKERK TE UTRECHT

Broeders en zusters in Christus,
In de korte tijd, die ons gegeven is, hebben wij samen met elkaar gesproken, samen tot de Heer gebeden. Wat is de bete­kenis van hetgeen hier is geschied? Is het weinig omdat de tijd zo kort was? Wij hebben aan elkaar onze zorg uitgespro­ken over vragen die van groot oecumenisch en pastoraal be­lang zijn, vragen die wij gesteld hebben als broeders en zus­ters, die de eenheid, waarom de Heer heeft gebeden, met el­kaar willen herstellen. Niet de kortere of langere tijd, maar de Geest bepaalt de betekenis van hetgeen geschiedt.

Wij hebben juist ons gebed besloten met het Onze Vader.

Dit gebed is gekozen als thema voor mijn pastoraal bezoek aan de Kerk in Nederland. Het is met opzet gekozen, omdat dit gebed een bij uitstek oecumenisch gebed is. Bidden niet alle leerlingen van de Heer dit gebed, dagelijks?

Ook dit gebed is kort, de Heer had niet veel woorden no­dig. Heel de gebedstraditie, die steunt op het Verbond, dat God heeft gesloten, eerst met het volk van Israel en voltooid in het nieuwe Verbond in Jezus, de Christus, leeft in dit ge­bed.

Wij bidden: Uw wil geschiede.
In dit woord is heel het le­ven van Jezus samengevat. Bij zijn intrede in de wereld zegt Hij: Hier ben ik om Uw wil te volbrengen, o God" (Hebr. 10,7).

Hij aanvaardt de dood met het woord: "Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede" (Lc. 22,42). Dit alles is geschiedt voor ons. Heeft Hij ook zijn wil voor ons doen kennen, ons zijn wil nagelaten? Hij heeft in zijn hogepriesterlijk gebed gebeden voor ons, voor allen die op het woord van de apostelen in Hem geloven: "dat zij allen een mogen zijn." Een Heer, een geloof, een doop. Dat zij volmaakt een mogen zijn en de we­reld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden.

Moge van nu af aan, zo vaak wij zeggen Uw wil geschiede onze zorg, ons verlangen, dat de eenheid hersteld worde, in deze bede besloten liggen.

Document

Naam: GEBEDSDIENST MET VERTEGENWOORDIGERS VAN ANDERE KERKEN IN DE PIETERSKERK TE UTRECHT
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 mei 1985
Copyrights: © 1985, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test