• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ONTMOETING MET VLUCHTELINGEN EN GEHANDICAPTE JONGEREN
Bethanië over de Jordaan (Jordanië) - Tijdens de reis door het H. Land 2014

Autoriteiten,
Excellenties,
Dierbare broeders en zusters,

Het was mijn groot verlangen u op mijn bedevaart te ontmoeten, u die omwille van bloedige conflicten uw huis en vaderland heeft moeten verlaten en in dit gastvrije land Jordanië een toevlucht heeft gevonden; en tegelijk wou ik u ontmoeten, dierbare jongeren die de last ervaart van een of andere lichamelijke beperktheid.

De plaats waar wij ons bevinden, herinnert ons aan het doopsel van Jezus. Door zich hier in de Jordaan door Johannes te laten dopen, toont Jezus Zijn nederigheid en deelt Hij onze menselijke conditie: Hij verlaagt zich tot bij ons en geeft ons uit liefde onze waardigheid terug en brengt ons het heil. Deze nederigheid van Jezus, het feit dat Hij zich over de menselijke wonden buigt om ze te genezen, blijft ons treffen. Anderzijds zijn wij diep getroffen door de drama’s en wonden van onze tijd, vooral die veroorzaakt worden door de nog openlijke conflicten in het Midden Oosten. Ik denk in de eerste plaats aan Syrië, verscheurd door een broederstrijd die reeds drie jaar duurt en talloze slachtoffers gemaakt heeft, waardoor duizenden mensen verplicht zijn vluchteling en banneling te zijn in andere landen. Wij willen allemaal vrede. Maar wanneer we dit tragische conflict zien, deze wonden zien, zien hoeveel mensen hun vaderland verlaten, gedwongen zijn te verlaten, vraag ik mezelf: wie verkoopt er wapens aan deze mensen om oorlog te voeren? Dat is de wortel van het kwaad: haat en geldzucht door het maken en verkopen van wapens. Dit moet ons doen denken aan wat erachter steekt wanneer aan iedereen die in conflict is, wapens gegeven worden om het conflict verder te zetten. In ons hart denken wij aan die arme misdadige mensen, dat zij zich zouden bekeren.
Ik dank de Autoriteiten en het Jordaanse volk voor de edelmoedige opvang van een zeer groot aantal vluchtelingen uit Syrië en Irak en strek mijn dank uit tot iedereen die bijstand verleent en solidair is met de vluchtelingen. Ik denk ook aan de liefdadigheidswerken van kerkelijke instellingen zoals Caritas Jordanië en andere die de pracht van het liefdadige aangezicht van de barmhartige Jezus tonen door hulp te bieden aan wie in nood is, zonder onderscheid van geloof, etnische of ideologische strekking. Moge de Welwillende en Almachtige God iedereen en ieder van u zegenen voor uw inspanningen om het leed van de oorlog te verlichten!
Ik richt mij ook tot de internationale gemeenschap opdat zij Jordanië niet alleen laat om het hoofd te bieden aan de humanitaire noodtoestand door de komst van zo een groot aantal vluchtelingen op zijn grondgebied; dat zij haar steun en hulp zou verder zetten en vermeerderen. En ik hernieuw mijn zeer dringende oproep tot vrede in Syrië. Moge het geweld ophouden en het humanitair recht gerespecteerd worden, door de nodige hulp te waarborgen aan de bevolking die lijdt! Mogen alle partijen afzien van pogingen om conflicten op te lossen door gebruik van wapens en terug te keren naar de onderhandelingen. Een oplossing kan namelijk alleen komen door dialoog en gematigdheid, door medelijden met wie lijdt, door het zoeken van een politieke oplossing en door verantwoordelijkheidszin voor onze broeders.
U, jongeren, vraag ik u te verenigen met mijn gebed om vrede. U kan het ook doen door uw dagelijkse kommer aan God op te dragen en zo zal uw gebed waardevoller en doeltreffender worden. En ik moedig u aan door uw engagement en gevoeligheid mee te werken aan de opbouw van een samenleving die de zwaksten, de zieken, kinderen en bejaarden respecteert. Wees zelfs in de moeilijkheden van het leven, een teken van hoop. U bent in Gods hart en in mijn gebeden en ik dank u voor uw hartelijke en talrijke aanwezigheid. Dank u.
Aan het slot van deze ontmoeting, hernieuw ik de wens dat rede en gematigdheid en met de hulp van de internationale gemeenschap, Syrië de weg naar vrede zou terugvinden. Moge God de gewelddadigen en oorlogszuchtigen bekeren, moge God degenen die wapens maken en verkopen, bekeren, moge Hij de harten en geesten sterken van hen die vrede brengen en moge Hij hen met Zijn zegeningen belonen.

Document

Naam: ONTMOETING MET VLUCHTELINGEN EN GEHANDICAPTE JONGEREN
Bethanië over de Jordaan (Jordanië) - Tijdens de reis door het H. Land 2014
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 mei 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): Maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test