• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT HET CORPS DIPLOMATIQUE IN DE NUNTIATUUR TE DEN HAAG

Excellenties, Dames en Heren,

Wij kunnen elkaar slechts korte tijd ontmoeten, maar ik ben blij dat deze gelegenheid toch plaats heeft zoals dat ook het geval is bij mijn andere pastorale bezoeken. Ik ben daar­door in ieder geval in de gelegenheid U te groeten en via U ook het land dat U vertegenwoordigt. Sommige landen ken ik nu beter omdat ik er ben geweest en een groot aantal lan­den onderhoudt diplomatieke betrekkingen met de H. Stoel.

Ik wil bij deze ook uitdrukking geven aan mijn waardering voor de hoge functie die U bekleedt. U onderhoudt een bij­zondere band met andere regeringen en met de hoffelijkheid en discretie die Uw werkzaamheden kenmerken, levert U een bijdrage aan de vreedzame oplossing van problemen en voor­komende moeilijkheden en kunt U vooral ook de samenwer­king op de verschillende niveaus bevorderen. Het is Uw roe­ping om te handelen in dienst van de vrede en de gerechtig­heid.

De Kerk, die de opdracht heeft om het Evangelie te ver­spreiden, is niet betrokken bij technische details. Zoals U weet is er haar alles aan gelegen om de vrede te bewaren, om de volken, die onder oorlog gebukt gaan of onderdrukt wor­den, of door honger en droogte in ellendige omstandigheden moeten leven, troost en steun te geven. De Kerk biedt de lei· ders van de landen samenwerking aan of vraagt die van hen om samen oplossingen te vinden, gericht op de leniging van de menselijke nood. Zonder enig politiek of economisch be­lang na te streven, maakt de H. Stoel gebruik van de diplo­matieke wegen om de waardigheid van mensen en landen veilig te stellen, volgens de ethische beginselen die U bekend zijn.

Ik dank U voor Uw bezoek. In mijn gebed spreek ik de wens uit dat U Uw taak mag volbrengen in deze stad Den Haag, waar belangrijke internationale wegen elkaar kruisen. Mijn hartelijke groet gaat uit naar ieder van U hier aanwezig, naar Uw gezinnen en de volkeren, die U vertegenwoordigt.

Document

Naam: TOT HET CORPS DIPLOMATIQUE IN DE NUNTIATUUR TE DEN HAAG
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 mei 1985
Copyrights: © 1985, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test