• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST: 1. WIJSHEID
Catechese in de reeks over de gaven van de Heilige Geest - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goede dag!

Vandaag beginnen we een cyclus onderrichtingen over de gaven van de Heilige Geest. Jullie weten dat de Heilige Geest de ziel en de levensader is van de Kerk en van elke christen: Hij is de liefde van God die van ons hart zijn verblijfplaats maakt en met ons tot gemeenschap komt. De Heilige Geest is altijd bij ons, is altijd in ons, in ons hart.

De Geest zelf is ‘de gave van God’ bij uitstek Vgl. Joh. 4, 10 , Hij is een geschenk van God en schenkt aan wie Hem ontvangt verschillende geestelijke gaven. De Kerk ziet er zeven, een getal dat symbolisch verwijst naar volheid, volledigheid; men leert ze kennen wanneer men zich op het Sacrament van het Vormsel voorbereidt en we smeken ze af in het oude gebed dat ‘Sequentie van de Heilige Geest’ wordt genoemd. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vroomheid en vreze Gods.

Volgens deze lijst, is de eerste gave van de Heilige Geest dus de wijsheid. Het gaat niet eenvoudigweg over menselijke wijsheid, die vrucht is van kennis en ervaring. In de Bijbel wordt verhaald dat Salomon, op het ogenblik van zijn kroning tot koning van Israël, de gave van wijsheid heeft gevraagd. Vgl. 1 Kon. 3, 9 En dit is precies de wijsheid: het is de genade om alles met de ogen van God te kunnen zien. Het is eenvoudig dit: de wereld, de situaties, de omstandigheden, de problemen, alles met de ogen van God kunnen zien. Dat is de wijsheid. Soms zien we de dingen volgens onze voorkeur of volgens de staat van ons hart, met liefde of met haat, met na-ijver… Neen, dat is het oog van God niet. De wijsheid is wat de Heilige Geest in ons bewerkt zodat we alle dingen met de ogen van God zien. Dit is de gave van de wijsheid.

En vanzelfsprekend komt dit van de intimiteit met God, van de intieme relatie die we met God beleven, van de relatie van kinderen met de Vader. En de Heilige Geest geeft ons, wanneer we deze relatie beleven, de gave van de wijsheid. Wanneer we in gemeenschap zijn met de Heer is het alsof de Heilige Geest ons hart omvormt en het al zijn warmte en zijn voorkeursliefde doet ervaren.

Dan maakt de Heilige Geest de christen ‘wijs’. Niet in de zin dat hij op alles een antwoord heeft, alles weet, maar in de zin dat hij over God ‘weet’, weet hoe God werkt, weet wanneer iets van God is en wanneer het niet van God is; hij heeft die wijsheid die God aan onze harten geeft. Het hart van een wijs mens heeft het genoegen en de smaak van God. Hoe belangrijk is het dat in onze gemeenschappen dergelijke christenen aanwezig zijn! Alles in hen spreekt van God en wordt een mooi en levend teken van zijn aanwezigheid en van zijn liefde. Dat is iets wat we niet kunnen improviseren, wat we niet aan onszelf kunnen geven: het is een gave van God aan hen die zich gehoorzaam opstellen voor de Heilige Geest. We hebben in ons, in ons hart, de Heilige Geest; we kunnen Hem beluisteren. We kunnen luisteren, we kunnen niet horen. Als we de Heilige Geest beluisteren, leert Hij ons deze weg van de wijsheid, Hij schenkt ons de wijsheid die met de ogen van God doet zien; met de oren van God doet horen, met het hart van God doet liefhebben, de dingen helpt beoordelen met het oordeel van God. Dit is de wijsheid die de Heilige Geest ons schenkt en wij allen kunnen ze bezitten. Alleen, we moeten ze aan de Heilige Geest vragen.

Denk aan een moeder, thuis met de kinderen, wanneer de een iets doet wil de ander iets anders en de arme moeder loopt van het een naar het ander, met de problemen van de kinderen. En wanneer moeders het beu worden en op de kinderen schelden, is dat wijsheid? Op de kinderen schelden – vraag ik jullie - is dat wijsheid? Wat zeggen jullie: is het wijs of niet? Neen! Daarentegen wanneer een moeder een kind optilt en zachtjes berispt en zegt: ‘Dit doe je niet, hierom…’ en met veel geduld uitleg geeft, is dat de wijsheid van God? Ja! Het is dat wat de Heilige Geest ons in dit leven schenkt! Verder, in het huwelijk bijvoorbeeld, twee gehuwden – man en vrouw – maken ruzie en daarna bekijken ze elkaar niet of, als ze elkaar bekijken, kijken ze met een verwrongen gezicht: is dat wijsheid van God ? Neen! Daarentegen wanneer men zegt ‘Bah, het onweer is over, we sluiten vrede’ en ze gaan verder in vrede; is dat wijsheid?

{De mensen: Ja!}

Ziezo, dat is de gave van de wijsheid. Dat ze in huis mag zijn, met de kinderen mag zijn, dat ze bij ons allen mag zijn!

En dat leert men niet: dit is een geschenk van de Heilige Geest. Daarom moeten we aan de Heer vragen dat Hij ons de gave van wijsheid schenkt, van de wijsheid van God die ons leert met de ogen van God te zien, met het hart van God te voelen, met de woorden van God te spreken. En zo, met deze wijsheid, gaan we vooruit, bouwen we het gezin op, bouwen we de Kerk op en heiligen we onszelf. Vragen we vandaag de genade van de wijsheid. En vragen we dat aan Onze Lieve Vrouw, die de zetel van wijsheid is, van deze gave: dat zij ons deze genade schenkt. Dankjewel!

Document

Naam: DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST: 1. WIJSHEID
Catechese in de reeks over de gaven van de Heilige Geest - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 9 april 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test