• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zo komen wij bij het kernpunt. De sacramenten, ook dat van het huwelijk, zijn sacramenten van het geloof. Signa protestantia fidem, zegt Thomas van Aquino. Het Tweede Vaticaans Concilie herhaalt deze woorden. Het zegt over de Sacramenten: “Zij veronderstellen niet alleen het geloof, maar voeden het, versterken het, brengen het tot uitdrukking”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 59 Ook het Sacrament van het huwelijk kan alleen doeltreffend worden en worden beleefd in het geloof. De wezenlijke vraag is dus: hoe is het geloof van de toekomstige gehuwden en echtgenoten? In de landen met een oude christelijke cultuur zien wij heden de ineenstorting van wat gedurende eeuwen vanzelfsprekendheden van het christelijke geloof en het natuurlijke begrip van huwelijk en gezin zijn geweest. Veel mensen worden gedoopt, maar niet geëvangeliseerd. Paradoxaal gezegd, het zijn gedoopte catechumenen, zo niet zelfs gedoopte heidenen.

In deze situatie kunnen wij niet uitgaan van een lijst met lessen en geboden, ons concentreren op zogenaamde “brandende kwesties”. Wij willen en kunnen niet om deze vragen heen, maar moeten op een radicale wijze beginnen, ofwel bij de wortel van het geloof vanaf de eerste elementen van het geloof (Heb. 5, 12) en stap voor stap een weg van het geloof afleggen. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 9 Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 34-39 God is een God van het op weg zijn; in de heilsgeschiedenis heeft Hij een weg met ons afgelegd; ook de Kerk heeft in haar geschiedenis een weg afgelegd. Vandaag moet zij deze opnieuw afleggen samen met de mensen van het heden. Zij wil niemand het geloof opleggen. Zij kan het alleen presenteren en voorhouden als weg voor het geluk. Het Evangelie kan alleen overtuigen door zichzelf en zijn diepe schoonheid.

Document

Naam: EVANGELIE VAN HET GEZIN
De schepping sluit eens en voorgoed de gendertheorieën uit. Man en vrouw zijn samen en in de kern van het gezin toekomst, sociale deugd, zoeken naar geluk - Rede tot het Buitengewoon Consistorie (Nieuwe Synodehal, Vaticaan)
Soort: Walter Kardinaal Kasper - Toespraak
Auteur: Walter Kardinaal Kasper
Datum: 20 februari 2014
Copyrights: © 2014, Il Foglio
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test