• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze bijdrage kan niet alle actuele kwesties onder ogen zien en wil evenmin vooruitlopen op de resultaten van de synode, dat wil zeggen van de gemeenschappelijke (syn) weg (odos) van de hele Kerk, de weg van het aandachtig luisteren naar elkaar, de uitwisseling en het gebed. Zij wil veeleer een soort ouverture zijn die leidt naar het thema, in de hoop dat op het einde ons een symfonie wordt gegeven, ofwel een harmonisch geheel van alle stemmen in de Kerk, ook die welke op het ogenblik nog gedeeltelijk afwijkend zijn.

Het gaat er nu niet om de leer van de Kerk opnieuw te bevestigen. Wij stellen ons vragen over het evangelie van het gezin en zo keren wij terug naar de bron waaruit de leer van de Kerk is voortgekomen. Zoals het Concilie van Trente al stelde, is het evangelie dat in de Kerk wordt geloofd en beleefd, de bron van iedere waarheid over het heil en de zedenleer. Concilie van Trente, 4e Zitting - Decreet over de Heilige Geschriften en de overleveringen van de apostelen, Sessio IV - Recipiuntur Libris Sacris et de traditionibus recipiendis (8 apr 1546), 1 Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 36 Dit betekent dat de leer van de Kerk niet een stilstaande lagune is, maar een stroom die ontspringt aan de bron van het evangelie, waarin de geloofservaring van het volk Gods van alle eeuwen is samengevloeid. Het is een levende traditie die vandaag, zoals zo vaak in de loop van de geschiedenis, op een kritisch punt is beland en die met het oog op de “tekenen van de tijd” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 4 eist dat zij wordt voortgezet en verdiept.

Document

Naam: EVANGELIE VAN HET GEZIN
De schepping sluit eens en voorgoed de gendertheorieën uit. Man en vrouw zijn samen en in de kern van het gezin toekomst, sociale deugd, zoeken naar geluk - Rede tot het Buitengewoon Consistorie (Nieuwe Synodehal, Vaticaan)
Soort: Walter Kardinaal Kasper - Toespraak
Auteur: Walter Kardinaal Kasper
Datum: 20 februari 2014
Copyrights: © 2014, Il Foglio
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test