• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het leek Ons gepast om hieromtrent ook de mening te vragen van het Heilig Concilie om de geldige gebruiken te kennen bij het voortschrijden in de beslissing. We hebben vastgesteld dat er geen onenigheid was en dat de mening volledig overeenstemde met Onze wens.
Wij verklaren, in de heerlijkheid van de Almachtige God en tot eer van de Engelachtige Leraar, om de wetenschappen en het gehele voordeel van de maatschappij te doen groeien, met Onze hoogste autoriteit, Sint-Thomas tot patroon van de universiteiten, de academies en de lycea en willen Wij dat hij als zodanig door allen weerhouden, geëerd en vereerd wordt –zoals te midden van de Heiligen in de hemel die de academies en de lycea eventueel eerder zouden hebben gekozen als specifieke patroonheiligen- en dat deze eer en titel ook bij het nageslacht blijven bestaan.
Gegeven te Rome, bij St. Pieter onder de vissersring, de 4e augustus 1880, in het derde jaar van ons Pausschap.

Th. Kard. Mertel

Document

Naam: CUM HOC SIT
Verheffing van de H. Thomas van Aquino tot patroon van de universiteiten, de academies en de lycea
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Th. Kard. Mertel
Datum: 4 augustus 1880
Copyrights: © 2014, Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; Bron: ASS XIII (1880) 56-59 / Leonis XIII Pont. Max. Acta, II, Romae 1882, pp. 108-113
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test