• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zij die zich toeleggen op de wetenschap van het heilige –welke zozeer in deze tijden wordt bestreden- zullen uit de werken van Sint-Thomas redenen halen om uitvoerig de fundamenten van het christelijke geloof aan te tonen, om de bovennatuurlijke waarheden aan te scherpen en de goddeloze aanvallen van de vijanden op de allerheiligste godsdienst te weerleggen. Daarom zullen alle menselijke disciplines hun verspreiding niet verhinderen of verdragen maar bevorderen en vermeerden. Immers, de rede zal, wanneer de oorzaken van de tegenstelling verwijderd zijn, naar een goede harmonie met het geloof terugkeren en het geloof volgen als gids in de zoektocht naar het ware. Ten slotte, de mensen zijn zó ijverig om te leren dat, eens dat zij door voorbeelden en onderrichtingen van zulk een uitmuntende meester gevormd zijn, zij gewoon zullen worden om zich overeen te stemmen met de volledigheid van de gebruiken en niet dié kennis te volgen, die, afgescheiden van de liefde, de zielen hoogmoedig maakt en wegleidt van de rechte weg maar de kennis die, zoals zij haar oorsprong heeft uit “de Vader van het licht en de Heer van de kennis”, zo ook alle juiste zaken tot Hem leidt.

Document

Naam: CUM HOC SIT
Verheffing van de H. Thomas van Aquino tot patroon van de universiteiten, de academies en de lycea
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Th. Kard. Mertel
Datum: 4 augustus 1880
Copyrights: © 2014, Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; Bron: ASS XIII (1880) 56-59 / Leonis XIII Pont. Max. Acta, II, Romae 1882, pp. 108-113
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test