• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit vreugdevolle besluit wordt bij Ons opgewekt door het vooruitzicht dat in de toekomst het patroonschap van zulk een groot en heilig de wijsgerige en theologische disciplines ten zeerste zal bevorderen tot welzijn van de gemeenschap. Immers, daar waar de katholieke scholen zich toevertrouwen aan de discipline en het patroonschap van de Engelachtige Leraar, zal makkelijk de wijsheid, in de ware zin van het woord, bloeien, een wijsheid, bereikt vanuit vaste principes en met orde en methode overgeleverd. Vanuit de zuiverheid van de leerstellingen zal de zuiverheid van het leven ontspringen, zowel privaat als publiek; er zullen weldadige gewoonten uit afgeleid worden voor een eerlijk leven voor de volkeren, orde en rust.

Document

Naam: CUM HOC SIT
Verheffing van de H. Thomas van Aquino tot patroon van de universiteiten, de academies en de lycea
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Th. Kard. Mertel
Datum: 4 augustus 1880
Copyrights: © 2014, Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; Bron: ASS XIII (1880) 56-59 / Leonis XIII Pont. Max. Acta, II, Romae 1882, pp. 108-113
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test