• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is ingeschreven in de natuur en wordt bevestigd door de Katholieke Kerk dat de mensen bescherming zoeken bij hen die getekend zijn door heiligheid en tevens dat zij voorbeelden zoeken om na te volgen bij hen die de volmaaktheid in enigerlei discipline bereiken. Daarom wilden niet weinige religieuze organisaties, lycea en culturele persoonlijkheden, met de goedkeuring van de Apostolische Stoel sinds geruime tijd als meester en patroon Sint-Thomas van Aquino, die altijd al door zijn leer en deugd schitterde als een zon. Waarlijk, in onze tijd heeft de studie van zijn leerstellingen zich uitgebreid en hebben velen gevraagd dat met dit decreet van de Apostolische Stoel hij aan alle lycea, de academies en de katholieke scholen hij zou toegewezen worden als patroon. Tevens hebben vele bisschoppen aan dit verlangen uitdrukking gegeven door persoonlijke en gezamenlijke brieven; eveneens hebben de leden van vele academies en culturele organisaties deze vraag ootmoedig en nederig onderschreven.

En toen het Ons opportuun leek om de ontvangst van deze vurige gebeden uit te stellen zodanig dat zij met het verloop van de tijd zich zouden bevestigen, deed plotseling de gezegende gelegenheid zich voor van Onze Encycliek "Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
" die wij vorig jaar op deze zelfde dag publiceerden. (Over het herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van de engelachtige leraar, de H. Thomas van Aquino, in de katholieke onderwijsinstellingen).

Daarom waren bisschoppen, academies, geleerde raadgevers van lycea en bevorderaars van de edele kunsten, verspreid over geheel de wereld, bereid om naar Ons woord te luisteren en om, nu en in de toekomst, eensgezind te zijn. Meer zelfs, ze wilden tot het einde toe de sporen van Sint-Thomas volgen wat betreft het onderwijs van de wijsgerige en theologische disciplines. Ze stelden immers, net zoals Wij, in de thomistische leer een evidente superioriteit vast en een bijzondere en krachtige houding om het kwaad, waardoor onze tijd gekweld wordt, te genezen.
Wij, die sinds lang en ten zeerste verlangen om alle scholen te zien bloeien onder de bescherming van zulk een leraar, die uitmunt in het geloof en de bescherming, en omdat de gemeenschappelijke verlangens van allen dermate helder zijn uitgedrukt geworden, denken daarom dat het ogenblik tot rijpheid is gekomen om te beslissen dat de onsterfelijke heerlijkheid van Thomas van Aquino nog meer tot bloei zou komen door de toekenning van deze nieuwe eretitel.

Document

Naam: CUM HOC SIT
Verheffing van de H. Thomas van Aquino tot patroon van de universiteiten, de academies en de lycea
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Th. Kard. Mertel
Datum: 4 augustus 1880
Copyrights: © 2014, Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; Bron: ASS XIII (1880) 56-59 / Leonis XIII Pont. Max. Acta, II, Romae 1882, pp. 108-113
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test