• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

KARDINALAAT IS GEEN BEVORDERING, EERBEWIJS OF ONDERSCHEIDING, MAAR EEN DIENST
Aan de kardinalen die tijdens het consistorie van 22 februari gecreëerd zullen worden

Dierbare medebroeder,

op de dag, waarop jouw opname in het kardinalencollege openlijk wordt afgekondigd, wil ik je een hartelijke groet doen toekomen, en je verzekeren van mijn nabijheid en mijn gebed. Omdat je, - met de deugden en de gezindheid van onze Heer Jezus bekleed Vgl. Rom. 13, 14 -, wordt ingelijfd bij de Kerk van Rome, hoop ik dat je mij daadwerkelijk als broeder in mijn dienst voor de Universele Kerk zult kunnen ondersteunen.

Het kardinalaat is geen bevordering, geen eerbewijs, noch een onderscheiding; het is eenvoudig een dienst, die een verbreding van het blikveld en een verder openstellen van het hart verlangt. En al lijkt het een paradox, je kunt dit verwijde blikveld en dit nog alomvattender-liefhebben alleen verwerven als je de Weg van de Heer, de Weg van overgave en nederigheid, gaat als een slaaf. Vgl. Fil. 2, 5-8 Daarom vraag ik je, om deze roeping met een eenvoudig en deemoedig hart aan te nemen. Natuurlijk mag je blij en gelukkig zijn, maar op een manier die verre zij van iedere expressie van wereldlijkheid en van ieder uiterlijk vertoon, omdat dat vreemd is aan de eenvoudige en sobere geest van het Evangelie.

Tot ziens op 20 februari, waarop wij de beide studiedagen voor het Gezin beginnen. Ik sta je ten dienste en ik vraag je, voor mij te bidden en te laten bidden.

Jezus zegene je en de Heilige Maagd behoede je.

In broederlijke verbondenheid,

Franciscus,

Vaticaan, 12. Januari 2014

Document

Naam: KARDINALAAT IS GEEN BEVORDERING, EERBEWIJS OF ONDERSCHEIDING, MAAR EEN DIENST
Aan de kardinalen die tijdens het consistorie van 22 februari gecreëerd zullen worden
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 12 januari 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: drs. Willie Bierman
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test