• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sinds het de Heer, de soevereine Rechter van alle menselijke gerechtigheid, behaagde ons hier op aarde tot Zijn vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te stellen, mogen wij, geliefde zonen, vandaag, na het uitvoerig en geleerd jaarverslag van de werkzaamheden van dit H. Tribunaal door uw waardige deken, u voor de eerste keer onze dank brengen en: onze gedachten uiteenzetten, zonder dat het oorlogsgeraas met zijn onheilspellend dreunen ons woord overstemt. Mogen we zeggen, dat er vrede is? Helaas, nog niet! Geve de Heer, dat er tenminste de dageraad van vrede mag zijn. Heeft eenmaal het geweld van de strijd opgehouden, dan slaat het uur van de gerechtigheid; haar taak is het door haar uitspraken de omvergeworpen of verstoorde orde te herstellen. Ontzaglijke macht en waardigheid van de rechter, die boven alle hartstochten en alle vooroordelen uit de gerechtigheid zelf van God moet doen uitkomen zowel bij het beslissen van I geschillen. als bij het straffen van misdrijven!

Dit is inderdaad het eigen voorwerp van alle rechtspraak, de zending van alle rechterlijke macht, kerkelijke of burgerlijke. Een vluchtige, oppervlakkige blik op de wetten en de rechterlijke praktijk zou kunnen doen geloven, dat de kerkelijke en burgerlijke rechtsprocedure slechts bijkomstige verschillen vertonen, ongeveer gelijk men die constateert bij de rechtsbedeling in twee burgerlijke staten van dezelfde juridische familie. Ook wat het onmiddellijk doel betreft, schijnen zij samen te vallen: het doorvoeren of veilig stellen van het recht, dat door de wet is vastgelegd, maar in een bijzonder geval werd betwist of geschonden, en wel door een rechterlijk vonnis of door een uitspraak van het bevoegd gezag overeenkomstig de wet. De verschillende graden van rechterlijke instanties vindt men ook in beide; de procedure vertoont bij beide dezelfde hoofdbestanddelen: eis tot rechtsingang, dagvaarding, getuigen verhoor, overleggen van de bewijsstukken, verhoor van de partijen, conclusie van het proces, uitspraak, recht op beroep.

Niettemin mag deze grote uiterlijke en innerlijke gelijkenis niet de diepgaande verschillen doen vergeten, die er bestaan:

 1. in oorsprong en wezen,
 2. Paus Pius XII - Toespraak
  Ecco che già
  Tot de Romeinse Rota
  (6 oktober 1946)
  ,
 3. in doel.

Wij willen ons voor vandaag beperken tot het eerste van deze drie punten en stellen de behandeling van de andere twee uit tot volgende jaren, als het de Heer belieft.

Document

Naam: DACCHè PIACQUE
Tot de Romeinse Rota
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 2 oktober 1945
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0753, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test