• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook de Heilige Stoel vertrouwde hem een groot aantal taken toe: tijdens het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie was hij secretaris van de Commissie De disciplina cleri et populi christiani, die verantwoordelijk was voor het Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Presbyterorum Ordinis
Over het leven en dienst van de priester
(7 december 1965)
, en peritus van de commissies De Episcopis et dimcesium regimine en De religiosis. Verder was hij consultor van de Heilige Congregatie van het Concilie, censor van de Hoogste Congregatie van het Heilig Officie en consultor van de Pauselijke Commissie voor de Herziening van het Kerkelijk Wetboek. Ook was hij rechter bij het tribunaal van de Congregatie voor de Geloofsleer en consultor van diezelfde Congregatie. Tevens was hij secretaris van de Commissie voor Seculiere Instituten bij de Heilige Congregatie voor de Religieuzen, consultor van de Congregatie van de Clerus, consultor van de Pauselijke Raad voor Sociale Communicatie en consultor van de Congregatie voor Heiligverklaringen.

Document

Naam: VIR FIDELIS MULTUM LAUDABITUR
Decreet over de deugden van de dienaar Gods Álvaro del Portillo y Diez de Sollano
Soort: Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Auteur: Angelo Kard. Amato s.d.b.
Datum: 28 juni 2012
Copyrights: © 2013, Informatiebulletin Álvaro del Portillo / Opus Dei (Ned.)
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test