• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
DEEL 5  -  PASTORALE RICHTLIJNEN
ARTIKEL 4  -  Harmonie tussen geloof en uiterlijke activiteit

ARTIKEL 4 - Harmonie tussen geloof en uiterlijke activiteit

Het is een bekend feit, dat in landen met een oude christelijke traditie het maatschappelijk leven op het ogenblik zeer bloeiend is tengevolge van de vooruitgang van wetenschap en techniek en in rijke mate beschikt over de middelen om de gewenste doeleinden te realiseren; maar van christelijk elan en christelijke geest valt er dikwijls weinig te bespeuren.
Men kan zich afvragen, waaraan dit te wijten is, aangezien dit maatschappelijk systeem toch voor een groot deel te danken is geweest en nog te danken is aan mensen, die christen zijn en ook inderdaad, althans gedeeltelijk, leven volgens de beginselen van het evangelie. Wij geloven de oorzaak te moeten zoeken in de disharmonie tussen hun geloof en hun activiteit. Het is dus nodig, dat zij hun innerlijke eenheid van denken en streven herstellen, zodat hun activiteit doordrongen wordt van het licht van het geloof en de kracht van de liefde.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test