• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de vaderlijke liefde, die God in ons hart heeft gelegd voor alle mensen, voelen wij ons diep bedroefd bij de gedachte aan het lot van de politieke vluchtelingen. Hun aantal is in onze tijd enorm toegenomen en hun leven gaat altijd gebukt onder een leed, dat onnoemelijk groot is.
Het genoemde verschijnsel bewijst, dat bepaalde regeringen te ver gaan in het beperken van de rechtmatige vrijheid, die aan de individuen een menswaardig leven mogelijk moet maken. In de betreffende staten wordt soms het recht zelf op de vrijheid bestreden of zonder meer ontkend. Dit betekent een radicale omverwerping van de maatschappelijke orde, want het publiek gezag heeft als fundamentele taak, het algemeen welzijn te realiseren, en een wezenlijk element hiervan is: het rechtmatig domein van de vrijheid erkennen en de rechten ervan intact laten.
Het is daarom niet overbodig, erop te wijzen, dat de politieke vluchtelingen de waardigheid van persoon bezitten en dat men hun de rechten van de persoon moet toekennen. Deze laatste hebben zij niet verloren door het feit, dat zij misschien beroofd zijn van de burgerlijke rechten in hun eigen politieke gemeenschap.
Tot de rechten van de menselijke persoon behoort ook het recht, zich te vestigen in een land, waar men meent, een betere toekomst te zullen vinden voor zich zelf en zijn gezin. Daarom is het de plicht van de regeerders, de immigranten op te nemen en, voor zover het wel begrepen belang van hun land het toelaat, tegemoet te komen aan hen, die opname vragen in een nieuwe gemeenschap.
Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om openlijk een woord van waardering en lof uit te spreken voor alle initiatieven, die geïnspireerd worden door de princiepen van broederlijke solidariteit of christelijke liefde en tot doel hebben, het leed van hen, die uit hun vaderland naar elders moesten verhuizen, te verzachten.
Het zij ons ook vergund, de sympathie van alle goedwillende mensen te vragen voor de internationale instellingen, die aan dit hoogst ernstig probleem al hun zorgen wijden.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test