• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De onderlinge betrekkingen tussen de politieke gemeenschappen moeten steunen op waarheid en rechtvaardigheid; ze moeten bevorderd worden door effectieve solidariteit, door samenwerking nl. in allerlei vormen. Wij zien, hoe een dergelijke samenwerking in onze tijd tot uitstekende resultaten voert op economisch, sociaal, politiek en cultureel gebied en op het terrein van de gezondheidszorg en de sport. Wij moeten hierbij voor ogen houden, dat het publiek gezag van nature niet tot taak heeft, de mensen op te sluiten binnen de grenzen van hun politieke gemeenschap, maar op de eerste plaats het algemeen welzijn van de gemeenschap te realiseren; en dit laatste kan niet gezien worden los van het welzijn van heel de mensengemeenschap.
De politieke gemeenschappen moeten daarom niet alleen bij het nastreven van hun belangen elke benadeling van andere gemeenschappen vermijden, maar zij moeten ook met elkaar samenwerken, waar de afzonderlijke gemeenschappen er niet in slagen, bepaalde doeleinden te verwezenlijken. Hierbij moet voorkomen worden, dat hetgeen voordeel oplevert voor de ene groep van politieke gemeenschappen, schade toebrengt aan een andere groep.
Het universeel algemeen welzijn vereist ook, dat in iedere politieke gemeenschap vlotte relaties bestaan zowel tussen de individuen als tussen de intermediaire lichamen. Op vele plaatsen ter wereld wonen groepen, die in etnisch opzicht min of meer van elkaar verschillen. Men moet er voor zorgen, dat de mensen van een bepaalde etnische groep niet belemmerd worden in hun contacten met mensen van een andere groep. Dit zou een scherp contrast vormen met de situatie van onze tijd, waarin bijna geen afstanden meer bestaan tussen de volken. Ook vergete men niet, dat de mensen van een bepaalde etnische groep niet alleen karakteristieke kenmerken bezitten, waardoor zij van de anderen verschillen, maar daarnaast ook wezenlijke eigenschappen met anderen gemeen hebben, die voor hen een bron kunnen zijn van geleidelijke vooruitgang en vervolmaking, vooral op het gebied van de geestelijke waarden. Zij hebben daarom het recht en de plicht om met de anderen in één gemeenschap samen te leven.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test